Annons
Annons

Arbetsmiljöverket åtalsanmäler Löfving-fallet

Omständigheterna kring tidigare polischefen Mats Löfvings död blir återigen en fråga för åklagare. Den här gången är det Arbetsmiljöverket som står bakom anmälan. Misstankarna rör arbetsmiljöbrott.
8 december 2023, 11:38

Arbetsmiljöverket har tidigare riktat hård kritik mot Polisens hantering av Mats Löfving i samband med den uppmärksammade chefshärvan i myndigheten. Enligt Arbetsmiljöverket försummade Polisen att göra nödvändiga riskbedömningar och att ge tillräckligt stöd till Mats Löfving under en period då han var satt under hårt tryck. Senare redovisade Polisen en rad åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden. Arbetsmiljöverket gav tummen upp för dessa åtgärder och avslutade nyligen sin inspektion av myndigheten. 

Men frågan om behandlingen av Löfving var brottslig har Arbetsmiljöverket hanterat i ett särskilt ärende. Och nu har myndigheten alltså beslutat att åtalsanmäla händelsen som misstänkt arbetsmiljöbrott, vilket Ekot och Svenska Dagbladet har rapporterat om tidigare. I åtalsanmälan konstaterar Arbetsmiljöverket att Mats Löfving redan under hösten 2022 blev föremål för ett stort medialt intresse. Det handlade bland annat om Mats Lövings påstådda relation till medarbetaren Linda Staaf och det jävsförhållande som det kunde innebära. Enligt Arbetsmiljöverket innebar detta även en stor risk att Löfving skulle utsättas för missaktning och ifrågasättande från kollegor internt, bland annat med omfattande ryktesspridning som följd. Polismyndigheten valde att inleda två interna utredningar om härvan och senare tillsattes även en extern utredning. Arbetsmiljöverket konstaterar att arbetsgivaren inte genomförde någon samverkan med skyddsorganisationen under denna process, trots att det hade ökat möjligheten att identifiera arbetsmiljörisker och förebygga arbetsmiljöproblem för Mats Löfving som annars kunde leda till psykisk ohälsa. 

Arbetsmiljöverket skriver också att inget i utredning visar att Polismyndigheten självmant förmått identifiera risker i arbetsmiljön. ”Detta trots att både arbetsgivare och skyddsorganisation synes ha varit helt överens om de uppenbara och hela tiden stegrande riskerna i den sociala arbetsmiljön för arbetstagaren”. 

Arbetsmiljöverket pekar på vissa specifika händelser där en riskbedömning var särskilt påkallad: ”Främst har detta varit fallet inför och under den externt tillsatte utredarens presskonferens och detta även med beaktande av att arbetstagaren själv fått ta del av innehållet i relevanta delar ett par dagar dessförinnan”. Myndigheten är också kritisk till att inga krisstödjande åtgärder vidtogs i samband med presskonferensen, utöver att medarbetare från kommunikationsavdelningen var närvarande.

Några akut krisstödjande insatser genomfördes inte heller efter presskonferensen från arbetsgivarens sida, enligt Arbetsmiljöverket. Det här borde rimligen ha övervägts enligt myndigheten ”då arbetstagaren direkt efter presskonferensen uppgav sig vilja lämna arbetsplatsen och därefter skjutsades hem av sina livvakter”.

Arbetsmiljöverket tar inte ställning till uppgifterna från de nationella huvudskyddsombuden om att arbetsgivaren fick signaler före presskonferensen om att Mats Löfving var suicidal. Oavsett hur det var med den saken så kan Arbetsmiljöverket ändå konstatera att arbetstagarens situation varit ansträngd och starkt psykiskt påfrestande redan en längre tid tillbaka innan presskonferensen. Detta tillstånd får antas ha eskalerat både i och med samt efter presskonferensen, enligt myndigheten. ”Riskerna för ett sådant scenario måste rimligen anses ha varit möjliga för arbetsgivaren att förutse”, står det i åtalsanmälan.

Mot den här bakgrunden anser Arbetsmiljöverket att det kan finnas ett orsakssamband mellan de nämnda arbetsmiljöbristerna och den inträffade händelsen. En prövning bör därför göras om ansvar för arbetsmiljöbrott kan utkrävas av Polismyndigheten, anser myndigheten.

Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu har gett in en åtalsanmälan. 
– Vi har ju varit kritiska och sett stora brister i hur Polismyndigheten har agerat och uppenbarligen har Arbetsmiljöverket kommit till samma slutsats. Och då är det ju helt rätt att låta en åklagare pröva det här. Det är ju så det ska fungera när en tillsynsmyndighet upptäcker allvarliga brister. 

Är det något som talar för att åklagaren faktiskt kommer att ta upp fallet den här gången?
– Det vill jag inte spekulera i. Men jag förväntar mig att Arbetsmiljöverket har lämnat in ett gott material i sin åtalsanmälan, så får vi avvakta och se. 

Vem är huvudmisstänkt enligt dig?
– Jag vet inte hur Arbetsmiljöverket har utformat sin anmälan, men just nu är det väl, utifrån vad jag har kunna läsa mig till, Polismyndigheten och sedan är det naturligtvis ytterst ansvarig för myndigheten som är Anders Thornberg i den delen. 

Det är ingen i kretsen kring Thornberg som har trätt fram och bekräftat eller dementerat det här som ni har sagt om att Thornberg kände till att Löfving var suicidal innan presskonferensen i februari. Tror du att de kommer att prata i en eventuell utredning?
– Det återstår att se. Men blir det ett beslut från åklagaren om en utredning i det här fallet då förväntar jag mig att man lyfter in allt som finns tillgängligt, eller som behöver in i utredningen. Då kan det ju vara så att de som inte har trätt fram behöver göra det. 

Om ni från skyddets sida blir kallad till förhör – kan ni då berätta vad ni vet om vem som ska ha upplyst Anders Thornberg om det här?
– Jag vill inte gå händelserna i förväg. Nu avvaktar vi och ser vad åklagaren kommer fram till. Sedan får det visa sig i vilken mån man vill ta del av de uppgifter som vi ifrån skyddet har bidragit med i det här. Jag vill inte spekulera i det nu. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst