Annons
Annons

Moldaviska poliskvinnor besökte Malmö

Moldaviska polisen Stella Molodilo hoppas kunna bli polkoninstruktör via ett utvecklingssamarbete med Sverige. I förra veckan besökte hon och elva kollegor Malmö.
1 december 2023, 08:24

Stella Molodilo kommer från Chișinău, Moldaviens huvudstad. Där jobbar hon med HR inom polisen där. Hon har tidigare bland annat jobbat på gränspolisen.
– Men det är få kvinnor som jobbar ute, berättar hon.
Enligt henne har polisarbete traditionellt varit mansdominerat i Moldavien. Möjligheten att söka specialiserade utbildningar är  fortfarande begränsade för kvinnor. Hon säger också att det fortfarande finns en kulturell uppfattning där kvinnor anses sämre lämpade fysiskt.
Stella Molodilo hoppas att det ska ändras och tycker sig se en förändring inom den egna poliskåren där man ser det som mer värdefullt att vara både män och kvinnor på fältet.

När Polistidningen pratar med Stella Molodilo och en av de svenska experterna i polkon som är med i projektet, Astrid Wetterström, befinner de sig i Malmö tillsammans med elva andra moldaviska poliser, alla kvinnor, som ska få mer insyn i svenskt polisarbete.
– Vi har mycket att lära av Sverige. I Moldavien är man mycket mer offensiv och det innebär också större risker för oss. Vi borde börja jobba mer defensivt så som man gör här, säger Stella Molodilo.

De moldaviska polisernas besök i Sverige är en del av ett ömsesidigt, SIDA-finansierat, polisprojekt mellan Moldavien och Sverige. Övergripande handlar det om att stärka den moldaviska polisen och stödja landets EU-integration. Men också om att stärka Moldavien utifrån det rådande säkerhetsläget som råder i landet med tanke på Rysslands angrepp mot Ukraina. Projektet innehåller flera delar. En av dem är kopplade till jämställdhet och likabehandling.  En annan är att utbilda moldavisk polis i polkon enligt svensk modell. Och att få även kvinnor att som är poliser att bli polkoninstruktörer. Det är här som Stella Molodilo kommer in i bilden.

För precis som det är få kvinnor som jobbar i yttre tjänst över huvud taget finns det inga kvinnor i landet som är utbildade till polkoninstruktörer.
– Det är lite traditionellt och fortfarande en männens värld. Av 42 regionpolischefer i Moldavien är en kvinna, säger Max Lutteman, polisrådgivare och projektledare på plats i Chișinău.
Detta vill man ändra på.
– Målet är att när vi genomför nästa utbildning för polkoninstruktörer efter årsskiftet ska hälften av deltagarna vara kvinnor.
Tanken är att de efter den genomförda preparandutbildningen ska vara kvalificerade för att söka utbildningen.

Genom en antagningsprocess har man fått fram 18 kvinnor som först genomgått utbildning i bland annat grunderna för polkon på plats i Moldavien. 12 av dem följde sedan med till Sverige i en vecka med flera praktiska utbildningsmoment och studiebesök. Det är i en tight paus under detta besök som Polistidningen får prata med Stella Molodilo.
-Jag vill inte att hon ska behöva missa något, säger Astrid Wetterström som har utbildat gruppen i två veckor.

På frågan vart Stella Molodilo tror att projektet ska leda svarar hon att hon hoppas att hon som kvinna och instruktör ska kunna inspirera andra kvinnor inom polisen och inte bara visa att de är kapabla utan också kan utmärka sig inom brottsbekämpningen. Att våga göra karriär inom poliskåren.
– Vi behöver bryta isen. Jag kan, genom att vara ett synligt exempel, hjälpa till att bryta ner könsbaserade missuppfattningar och visa upp den mångfald av talanger och förmågor som kvinnor kan ta med sig i yttre tjänst.

Vad ser du för eventuella hinder?
-Att det blir en intressekonflikt mellan män och kvinnor. De män som redan har mycket erfarenhet, det är viktigt att de accepterar oss.

Enligt Max Lutteman pågår parallellt med det jobb Astrid Wetterström och hennes kollegor gör ett arbete med polisledningen i Moldavien just för att påverka kultur och normer kring kvinnor i polisen. Han menar att det är viktigt att förankra jämställdhetsarbetet i hela organisationen.

Att vara polis i Sverige och Moldavien skiljer sig åt på fler sätt än genom synen på män och kvinnor i yrket. Moldavien har långt ifrån samma ekonomiska förutsättningar som svensk polis och utbildningen har en annan form. Men det finns också det som förenar påpekar Astrid Wetterström.
– Det är ju väldigt få kvinnor som jobbar med polkon i Sverige också, menar hon.
Tillsammans menar hon och Stella Molodilo att de har funnit gemenskap i sin strävan efter att det ska bli bättre och att kvinnor ska ta mer plats inom poliskåren.
– Det pågår en utveckling men den går långsamt, konstaterar Stella Molodilo.

Astrid Wetterström har varit polis sedan 2007. Hon menar att veckan med de moldaviska poliserna har varit en av de som gjort mest intryck på henne i hennes polisliv och att de lär sig mycket av varandra, de svenska och de moldaviska poliserna.
– Gruppen är nyfiken, entusiastisk och räds inte att prova nytt, säger hon.


Projektet

Utlandssektionen vid Internationella enheten på Noa bedriver sedan 2017 ett projekt i Moldavien som innefattar komponenterna Community Policing, Police Conflict Management och Gender Equality. Den andra fasen av detta projekt inleddes i april 2023 med polismästare Max Lutteman som polisrådgivare och projektledare på plats i Chișinău.

Källa: Polismyndigheten

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst