Annons
Annons

Hjälp med boende ska locka fler till Stockholm

Flera stora regioner växer på polissidan. Men i Stockholm står det still. Nu testar polisregion Stockholm att förmedla kontakt med fastighetsägare till polisstudenter och poliser som flyttar till huvudstaden. (RÄTTAD)*
29 januari 2024, 07:40

Tillväxten av poliser i Stockholmsregionen är låg. Det saknas omkring 700 poliser, men sedan 2015 har antalet bara ökat med ungefär femton personer. Samtidigt har antalet poliser i flera andra stora regioner ökat med uppemot 800.

Dessutom söker allt färre personer till polisutbildningen i region Stockholm. Bara omkring hälften av utbildningsplatserna fylls.
 – Vi behöver ta till nya åtgärder, också för att jobba med det utflöde vi har av poliser till exempelvis Noa och Ekobrottsmyndigheten, säger Fredrik Näslund som är polismästare och chef för regionala utredningsenheten i polisregion Stockholm och nu även samordnar tillväxtarbetet som representant för Stockholmspolisens ledningsgrupp.

En av de saker man vill testa är att hjälpa till med bostad. Sedan i december kan polisstudenter och polisaspiranter som kommer göra sin aspirant i polisregion Stockholm, men även poliser som rekryteras till en tjänst i polisregionen, anmäla att de vill bli kontaktade för bostadshjälp. Då förmedlar polisregionen kontakt mellan personen och en av de fastighetsägare som man startat samarbete med.

– Det är inte så att vi förmedlar lägenheter, utan vi förmedlar kontakt med fastighetsägare. Det är mestadels stora fastighetsägare som har ett bestånd där väldigt många lägenheter står tomma. Det handlar i första hand om korttidskontrakt eller rivningskontrakt, med samma uthyrningsvillkor som för andra som studerar, säger Fredrik Näslund.

Polisregionen går inte ut med vilka fastighetsägarna är.
– Vi vill inte vara reklambyrå. Vi förmedlar kontakter och för noga bok över vad vi gör, vi marknadsför inte fastighetsägarna.

fredrik_naslund (foto- Polismyndigheten)
Fredrik Näslund

Samarbetet är ett pilotprojekt och ska pågå till i december 2025. Idén kommer från en analys av konsultföretaget PwC som polisregion Stockholm lät göra 2023. Där framträdde den svåra och kostsamma bostadssituationen som ett skäl till att få blivande poliser söker sig till Stockholm.
– Vi följer projektet för att se vilken effekt det kommer ha. Skulle det visa sig att det är framgångsrikt kanske vi kan växla upp det på något sätt. Vi behöver också titta på hur vi kan växla upp nationellt, hur kommer det sig att Stockholm ligger under med så många poliser?

Framöver kommer fler satsningar göras. I PwC-rapporten gick det att utläsa att många stockholmare gärna vill bli poliser, men att en ganska stor andel inte ville åka radiobil, utan gå direkt på att börja utreda.
– Vi ska ha rätt kompetens på rätt plats och behöver en mix i verksamheten. Vi har föreslagit för HR att köra ett pilotprojekt där man kan söka sig till polisutbildningen på Södertörns högskola med en garanterad plats i utredningsverksamheten när man är färdig. Vi ska också titta på andra vägar in, om det går att göra något med cyberinriktning, säger Fredrik Näslund.

Han poängterar att den föreslagna piloten inte ska sammanblandas med det förslag som Polismyndigheten har lämnat över till regeringen om fler spår i polisutbildningen. Det förslaget syftar till att skapa tre inriktningar (brottsförebyggande/ingripande, utredning samt cyber) med delvis olika utbildningsinnehåll.

Den föreslagna piloten skulle bara innebära att studenten får en garanterad placering i utredningsverksamheten som färdig polisassistent. Innehållet i utbildningen skulle vara det samma som för övriga studenter.  

*I en tidigare version av texten stod det att studenter i piloten skulle gör sin aspiranttjänstgöring i utredningsverksamheten. Men de ska enligt förslaget göra samma typ av aspirant som alla andra.  

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst