Annons
Annons

Dags att skapa ett hållbart ledarskap

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Chefer är oumbärliga för att polisen ska leverera ett bra resultat och för medarbetarnas välbefinnande. Men vem vill bli chef i dag? Utmaningarna är större än någonsin och det är svårt att få arbetstiden att räcka till. Förutsättningarna för ett hållbart chefskap måste bli bättre. Under 2023 träffade Polisförbundet chefer på olika nivåer i sammanlagt 24 polisområden. Bilden är tydlig. Tidsbrist, administrativa pålagor, otillräckligt stöd från HR och en tystnadskultur som påverkar chefers möjlighet att göra ett bra jobb. På senare år har det också skett en försämring. Sedan omorganisationen 2015 har chefers administrativa börda ökat.

Många chefer beskriver det som att de sitter ”i ett träsk av pappersarbete”. Att ta på sig ett chefsuppdrag inom Polismyndigheten innebär ofta många timmars obetald arbetstid, att administrationen gör att man kommer långt ifrån medarbetarna och att man har ett otydligt mandat samtidigt som lönepåslaget är litet. Det gör att många som är lämpade drar sig för att ta ett chefsuppdrag.

Så här kan vi inte ha det. Chefen måste få tid att finnas nära medarbetarna. Arbetet med att utveckla ett hållbart ledarskap är akut.

Chefen är central för allas arbetsmiljö, och vi vet att arbetsglädje är otroligt viktigt. När vi har roligt på jobbet, högt i tak och har utvecklande uppgifter får det många positiva följder. Sjukskrivningar minskar, trivseln ökar och resultaten blir bättre. Jag träffade en gruppchef för en liten tid sedan. Hen lägger nästan 80 procent av sin tid på sådant som andra skulle kunna göra, exempelvis lägga scheman.

Så här kan vi inte ha det. Chefen måste få tid att finnas nära medarbetarna.
Arbetet med att utveckla ett hållbart ledarskap är akut. Polisförbundet har sedan omorganisationen 2015 drivit frågan om att biträdande chefer behövs på flera nivåer i organisationen. Jag blev därför oerhört glad över regeringens beslut att tillsätta en biträdande rikspolischef. För mig är det en tydlig signal att man ser behovet av stöd och avlastning även i den högsta ledningen.

Nu har vi även kommit överens om att tillsätta biträdande chefer i region Stockholm. Även det är ett steg i rätt riktning, men mer behöver göras. Vi driver på för att Polismyndigheten ska göra en noggrann analys av chefsuppdraget på alla nivåer. Man behöver titta på vilka behov som finns och hur verksamheten ska bemannas. Förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb måste bli bättre och då handlar det om allt från att ge ett administrativt stöd till chefer till att se över beslutsmandaten. Det är ett stort arbete som inte kan vänta. Polisförbundet lyfter chefsfrågor i olika forum och kämpar för att våra medlemmar som är chefer ska ha rätt förutsättningar. Det ser vi som avgörande för myndighetens möjligheter att lyckas med uppdraget – att förebygga, ingripa och utreda brott.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst