Annons
Annons

Färre polisstudenter när skjuthall försvinner

I höst blir polisutbildningen i Umeå av med sin ena skjuthall. Osäkerheten kring nya lokaler har gjort att man bara antagit en fjärdedel av det vanliga antalet campusstudenter under våren.
31 januari 2024, 08:54

I två decennier har polisutbildningen vid Umeå universitet använt en skjutbana på Försvarsmaktens område i Umestan för att bedriva skjutundervisning. 2018 byggdes även en skjuthall på universitetets campus, för att klara det högre studentantalet. När Försvarsmakten nu expanderar har de köpt tillbaka området där skjutbanan inryms, och från och med höstterminen kan utbildningen inte längre använda den.

– Polismyndigheten har lämnat in bygglov för ett nytt hus med skjutsalar, men det blev så försenat att man först nu fått bygglov och börjat planera. Så det ligger några år framåt i tiden, säger Pontus Bergh, studierektor på polisutbildningen vid Umeå universitet.

Osäkerheten kring hur tillgången till skjutbanor ska lösas har gjort att man antagit färre polisstudenter än normalt: 120 istället för 168, som var det antal platser Polismyndighetens HR avdelning hade beställt.

– Vi vågar inte anta fler studenter än vi kan hantera, så vi har dragit ner studentantalet. Och det är ju  inte bra i det här läget, säger Pontus Bergh.

Pontus Bergh, universitetslektor och ställföreträdande föreståndare vid Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet.
Pontus Bergh, studierektor på polisutbildningen vid Umeå universitet

Fotograf: Ulrika Bergfors

Av de 120 antagna är 24 campusplatser och 24 distansutbildningsplatser. 48 är VPU, verksamhetsintegrerad polisutbildning, och 24 är DPU, deltidspolisutbildning. 

Antalet antagna studenter till utbildningen på campus, 24, är enligt Pontus Bergh den lägsta siffran någonsin. Förra terminen var det nästan 100 studenter antagna till campusutbildningen, samtidigt som de övriga varianterna utgjorde ungefär 60 platser. Den proportionella förändringen är en medveten strategi av Polismyndighetens HR-avdelning, enligt Pontus Bergh.

Han menar att det har varit känt i flera år att Försvarsmakten kommer vilja ha tillbaka området.

– Man har definitivt sett behovet av fler utbildningsplatser, och man såg ju att Försvarsmakten redan för länge sedan började prata om att de skulle ta tillbaka lokalerna. Någonstans har man ändå inte kommit framåt.

Martin Lidström är sektionschef för fastighetsförvaltning på Polisens lokalförsörjningsenhet. Enligt honom meddelade fastighetsägaren i slutet av 2019 att Försvarsmakten avsåg att köpa tillbaka området där skjuthallen ligger. Det ordinarie kontraktet gick ut vid årsskiftet, men Polismyndigheten har förhandlat fram att få stanna i lokalen till den sista juli i år.

Att det tar så lång tid att få fram en ny byggnad beror på komplicerade processer kring planering och byggande, menar han. Polismyndigheten vill att den nya skjuthallen ska ligga i Umestan nära de andra lokalerna som Polismyndigheten har där.

– Vi har först gjort ett eget planarbete och sedan 2020 har vi haft dialog med fastighetsägaren för att hitta en lämplig placering. Där vi såg att den bästa placeringen var tillät inte detaljplanen en så stor byggrätt som vi behöver. Så vi har lagt närmare ett år på att hantera frågan med kommunens bygglovsavdelning och slutligen fått ärendet prövat i byggnadsnämnden, säger Martin Lidström.

Strax före sommaren 2023 kom besked om att de får gå vidare med planeringen. Nu förhandlar de med fastighetsägaren. Byggnaden beräknas vara färdig i slutet av 2026.

Enligt Oskar Hove, sektionschef för grundutbildningen på Polismyndigheten, är minskningen av antalet polisstudenter under vårterminen inget som har någon större betydelse för hur många poliser som kommer examineras framöver.

Foto: Privat
Oskar Hove

Foto: Privat

– Det här är en liten tillfällig nedgång. Det är hundra platser kvar om man jämför de som bekräftat antagning med de platser vi har totalt i landet. Utöver det har vi de som går FPU, VPU och DPU. Sedan kan det givetvis ha påverkat på marginalen, om någon ville gå just i Umeå. Men då finns möjlighet att gå till hösten, säger Oskar Hove.

För att lösa behovet av skjutbana fram tills att en ny byggnad finns klar har Polismyndigheten upphandlat modulskjutbanor. Eftersom även polisregionen och poliser som går fort- och vidareutbildning använder Försvarsmaktens skjutbana kommer de få ett eget modulhus, och polisstudenterna ett annat.

Planen är att husen ska stå klara till sommaren.

– Gör de inte det så har vi ett enormt problem, för då har vi antagit studenter vi inte kommer kunna bedriva utbildning med, säger Pontus Bergh.

Från lärarhåll finns funderingar kring bland annat möjligheterna till vapenförvaring och hur modulhusen kommer fungera praktiskt att bedriva undervisning i.

Men enligt Oskar Hove är modulhusen fullgoda ersättningar, och det finns inga skäl till oro.

–  Det kommer finnas möjlighet att förvara vapen. Vapen förvaras i området idag och någonstans kommer vi få plats med en vapenkassun.

Martin Lidström
Martin Lidström

Foto: Privat

Modulhusen ska leasas av ett holländskt företag, och skjutbanorna är betydligt mer avancerade än de som används idag, enligt Martin Lidström.

– Det är bättre luftflöden och ljus, en annan möjlighet till styrning av mål, inga fasta måltavlor, man kan ha digitala måltavlor som projiceras på väggen… det är större möjligheter att anpassa utbildningen och betydligt bättre arbetsmiljö än i den ålderstigna befintliga skjutbanan.

Kostnaden landar på 20 miljoner kronor per skjutbana och år.

– Det är klart att det är dyrt. Men det är ännu dyrare om vi inte kan utbilda poliser eller om befintliga poliser inte kan upprätthålla sin skyttekompetens. Det finns ingen risk att vi kommer stå utan skytteförmåga, däremot har den exakta lösningen att gå vidare med dragit ut lite på tiden, säger Martin Lidström.

Reds. anm: Siffran som Oskar Hove hänvisar till är preliminär.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst