Annons
Annons

Förtroendevalda är oerhört viktiga

Replik
Katharina
Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet

I sin debattartikel tar Fredrik Brokopp upp en angelägen fråga. Fackligt förtroendevalda är oerhört viktiga både för de enskilda medlemmarna och för Polisförbundet som kollektiv. Engagerade och kompetenta förtroendevalda är avgörande för att Polisförbundet ska vara en stark aktör som värnar den svenska poliskåren. Det är en fråga som vi arbetar aktivt med.

Idag är drygt nio av tio poliser medlemmar i Polisförbundet och cirka 1800 personer är förtroendevalda. Att en stor andel av poliserna är medlemmar i Polisförbundet och att vi har 1800 personer som är förtroendevalda gör stor skillnad i våra olika nätverk, och styrelser på olika nivåer. Även i arbetet för en säkrare arbetsmiljö. Det ger oss kraft vid förhandlingsbordet och i möten med beslutsfattare.  Våra förtroendevalda är Polisförbundets ryggrad.

Därför kommer vi utveckla vårt arbete för att intressera fler att bli förtroendevalda och fler att fortsätta att vara det. Det handlar om utbildning, stöd och information till förtroendevalda och till medlemmar som är intresserade av att tacka ja till ett förtroendeuppdrag. Vi kommer fortsätta att arbeta för att arbetsgivarna ska värdesätta de erfarenheter som ett fackligt förtroendeuppdrag ger, till exempel vid tillsättning av chefstjänster. Det är också mycket viktigt för att fler medlemmar ska vilja engagera sig fackligt. En ska inte förlora på att engagera sig som förtroendevald.

Men vi måste också fortsätta arbeta för att Polismyndighetens kultur ska bli bättre och ge de förutsättningar som behövs för att kollegorna ska vilja och kunna ta sig an ett förtroendeuppdrag. Vi kommer också fortsätta arbeta för att fler medlemmar med olika åsikter ska komma till tals så att vi får en bredd i våra beslutsunderlag.

Liksom Fredrik Brokopp anser jag att lösningen inte är att göra som man alltid har gjort. Polisförbundet skruvar på våra arbetssätt för att skapa ännu bättre förutsättningar och omhänderta den kompetens som man får som fackligt förtroendevald. Det finns mycket att göra och det är en fråga som vi tar på största allvar. Trygga förtroendevalda skapar goda förutsättningar för sina medlemmar.

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst