Annons
Annons

Frågan är fri

Region Bergslagen testar nya grepp för att bryta tystnadskulturen. Som att alla anställda får ställa frågor direkt till regionpolischefen. Men är stormöten rätt väg till dialog?
27 februari 2024, 08:59

Gamla Ullevi står det på en skylt utanför konferensrummet på Polisens regionkansli i Örebro. Biträdande regionpolischefen Niclas Hallgren medger att det är han som har kuppat in namnet. Han är göteborgare trots allt, och ville skapa associationer till en plats där det inte bara snackas utan också ”händer grejer”. Och så ger det honom lite hemkänsla.

Idag är Gamla Ullevi möblerat för ett ”pulsmöte”. Det är en ny mötesform som regionledningen i Bergslagen laborerar med. Några gånger per år ska samtliga anställda bjudas in till en videokonferens där de får ställa vilka frågor de vill direkt till toppcheferna.

Niclas Hallgren tog i december beslut om inleda Operation tystnadskultur i region Bergslagen.

Den här gången är det regionpolischef Patrick Ungsäter och hans tidigare nämnda biträdande Niclas Hallgren som sitter i heta stolen. Pressekreteraren Henrik Olars har placerat dem framför två vita rollups med Polisens emblem och uppdragskompass. Det är en stund kvar till sändning så chefsduon får tid att diskutera en padelturnering som de var med i kvällen innan. Det gick inget vidare, förstår man. ”Förnedrande”, är ett ord som nämns.
– Jag kunde inte sova efteråt. Jag är en sån tävlingsmänniska, suckar Patrick.
Niclas verkar revanschsugen.
– Jag ska till Stockholm och jobba några dagar men jag kan ju ta med racket. Vet du hur man hittar matcher där?

Inför dagens pulsmöte har det kommit in tre anonyma skriftliga frågor. En av dem handlar om hur platserna på skoterutbildningen ska fördelas mellan personal på ”Gränsen” och kollegorna i lokalpolisområdena. ”Sker det ens gränsövergångar av utländska medborgare på skoter?” undrar frågeställaren. Patrick tycker att Niclas kan ta den pucken eftersom han är gammal trafikpolis. Sedan är det en anställd i Dalarna som undrar hur man ska kunna jobba proaktivt mot den organiserade brottsligheten när det är brist på både spaningsresurser och områdespoliser. Patrick känner sig manad att svara på den.

Illustration: Emma Hanquist.

Regionledningen i Bergslagen har bestämt sig för att ta ett större grepp om problematiken med tystnadskultur. Det finns flera skäl för det. Missnöjet bland personalen efter upploppen i Sveaparken i Örebro 2022 var på en nivå som inte gick att sopa under mattan. I stället valde man att låta de inblandade ventilera sin kritik i uppföljningssamtal, så kallade after action reviews. Metoden används nu i allt fler sammanhang för att få personalen att tala fritt i stället för att knyta näven i fickan.

Händelserna kring polischefen Mats Löfving förra året gav frågan om den osunda tystnaden förnyad aktualitet, och regionledningen började fundera på andra möjliga åtgärder. Pulsmöten dök upp som en idé, och en av de frågor som ställdes på det första mötet i höstas var just vad ledningen gör för att bryta tystnadskulturen.

Det ledde i sin tur till beslutet om ”Operation tystnadskultur”. I operationen ingår att alla arbetsgrupper i regionen ska ägna 1,5–2 timmar åt att diskutera problematiken. Niclas Hallgren konstaterar att det är nödvändigt att involvera medarbetarna.
– Det är de som vet bäst vad som behövs för att skapa den psykologiska trygghet som är motsatsen till tystnadskultur. Deras diskussioner kommer att ge oss ett underlag för att vidta åtgärder på systemnivå.

Medbetare från Sälen i norr till Örebro i söder loggar in på mötet. Foto: Per Hagström.

Det börjar röra sig på den stora videoskärmen på väggen i Gamla Ullevi. Pulsmötet ska snart starta och mötesdeltagarna loggar in en efter en. I en ruta syns personalen i utsättningsrummet i Torsby. Gränspolisen i Sälen är också representerad. Några chefer har kopplat upp sig från sina tjänsterum. Men i flera rutor är det mörkt för att kameran är avstängd.  

Pressekreteraren och moderatorn Henrik Olars hälsar välkommen och påminner om att man kan ställa frågor anonymt under mötets gång via Mentimeters hemsida. Sedan tar Patrick Ungsäter över ordet. Han berättar vad som är på gång i regionen och vad som händer nationellt nu när den nya rikspolischefen är på plats. Han passar också på att ställa en fråga till mötesdeltagarna om hur regionen ska kunna fortsätta den positiva utvecklingen när det gäller antal redovisade ärenden. Men han får ingen respons.
– Ska vi ta de frågor som har kommit in före mötet då, föreslår pressekreteraren Henrik Olars.

Först ut är den om att Dalarna har brist på Nigs-resurs* och områdespoliser. Hur går det då med ambitionen att alla polisområden ska jobba mot den organiserade brottsligheten? Det är en bra fråga, tycker Patrick Ungsäter.
– Dalarna kommer att lägga en stor del av sin tillväxt på områdespoliser. Men man kommer sannolikt inte mäkta med att skapa en renodlad Nigs-grupp under 2024, utan det kommer troligen bli ett sidouppdrag för områdespoliser, konstaterar han.

Patrick Ungsäter vill hitta bryggor mellan ledning och linje. Pulsmöten är ett sätt. Veckovisa besök i verksamheten en annan. Foto: Per Hagström.

Under pågende möte ställer någon en fråga via Mentimeter om problemet med att hitta arrestvakter i Värmland, eftersom timlönen är låg och utbildningen lång. Skulle det inte bli enhetliga villkor i hela region Bergslagen? Niclas Hallgren konstaterar att det är ansträngt på alla arrester och häkten för närvarande.
– Strävan mot enhetlighet har inte resulterat i något förslag ännu. Det finns olika vägar att gå för att öka tillgången på vakter. Några regioner använder timanställda, andra upphandlar externa aktörer. Frågan är under utredning.

Därefter tar mentimeterfrågorna slut.
– Vi öppnar upp för ytterligare frågor från er mötesdeltagare, säger Patrick Ungsäter.

Men ingen säger något, och efter en stund börjar tystnaden bli besvärande. Det är som en övning i förhörsteknik, skämtar Niclas Hallgren.
– Det gäller att vara tyst tillräckligt länge.

Efter ett tag byter han taktik och riktar sig direkt till enskilda mötesdeltagare som han ser på skärmen.
– Hur är det i Sälen? Har ni några frågor.
– Nej, inget härifrån, svarar en av Sälenpoliserna.

Till slut tycker Patrick Ungsäter att det är läge att runda av.
– Vi är tacksamma för att ni tog er tid. 35 minuter räckte den här gången. Kommer ni på några frågor kan ni skicka dem efteråt.

Efteråt diskuterar de båda cheferna varför uppslutningen var sämre den här gången än på mötet i höstas. Då var ett sjuttiotal medarbetare uppkopplade. Nu verkar det ha varit klart färre.
– Vi hade inte annonserat på samma sätt den här gången. Men jag satte upp en del affischer i Falun, kommenterar pressekreteraren Henrik Olars.

Och den där dialogen man vill ha kom aldrig riktigt i gång. Patrick Ungsäter poängterar att man fortfarande håller på att testa sig fram i detta.
– Det här var bara andra gången. Men jag tror att det har ett viktigt signalvärde att vi öppnar upp för frågor i det här forumet och ger alla en möjlighet att komma till tals. Sedan kanske det inte kommer så många frågor direkt under mötet, utan mer före och efter.

Han tänker att pulsmötena bara är ett av flera sätt för regionledningen att möta medarbetarna. Han och Niclas Hallgren gör till exempel verksamhetsbesök varje vecka. 
– Jag tror att det är bra att vi har flera plattformar för dialog. Men vi kommer inom kort att sätta oss ner och utvärdera de två pulsmöten vi har haft hittills. Då får vi fundera på om det är något vi ska fortsätta med eller behöver skruva på?

I en artikel på Intrapolis kan man läsa frågorna och svaren från höstens pulsmöte. Totalt 13 stycken. Det är en blandning av stort och smått: ”Hur löser man körning av målade fordon till och från verkstaden för civila servicemän?” ”Hur länge orkar vi bidra med förstärkningar till andra regioner?” ”Det känns som att allt är prioriterat i vårt arbete. Finns det någon del av verksamheten som inte är prioriterad? Ge gärna exempel.” Och så vidare.

En av deltagarna på pulsmötet var Cecilia Sarkki på gränspolisen i Sälen. Hon tycker att konceptet är bra. Det är en möjlighet för ledningen att ta regionen på pulsen och en chans för de anställda att se sina högsta chefer.
– Sedan blir det lite konstigt när alla är så tysta, men så blir det ju i stora forum. Man kan ju skriva in anonymt om man vill det, varför man nu ska vara anonym.

Sarki frimärke
Cecilia Sarkki, gränspolisen i Sälen.

Foto: Ulf Palm.

Vad tycker du om chefernas svar då?
– De verkade ta frågorna på allvar och tog sig tid att ge utförliga svar.

Kan du själv tänka dig att ställa frågor i ett sådant här forum?
– Jo, om jag hade en fråga som krävde svar direkt från regionpolischefen. Men mina frågor brukar inte vara på den nivån. Om jag har frågor så ställer jag dem till min närmsta chef eller kollegor.

Några veckor efter Polistidningens besök på pulsmötet i Bergslagen fick vi ett mejl från pressekreterare Henrik Olars. Han berättade då att kommande pulsmöten i april ska ha mer fokus på vad medarbetarna vill ta upp, och mindre på allmän information från ledningen om vad som är på gång. ”Anledningen till det är att vi ytterligare vill involvera medarbetarna i pulsmötena”, står det i mejlet. 

* Nationell ingripandespaning.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst