Annons
Annons

JO kritiserar uppsträckning efter debattartikel

Maria Persson kallades till medvetandegörande samtal efter att hon skrivit en debattartikel i Polistidningen om chefskultur. Justitieombudsmannen kritiserar nu chefens agerande.
22 februari 2024, 11:00

Den 22  januari förra året publicerade Polistidningen en debattartikel skriven av Uddevallapolisen Maria Persson. I den kritiserade hon chefskulturen inom Polismyndigheten och lyfte ett exempel ur sitt eget mångåriga polisliv. Personerna som fanns med i exemplet var anonyma och tidpunkt eller plats för händelsen nämndes inte heller i Marias text.

Efter publiceringen blev Maria kontaktad av en av de berörda som kände sig träffad och utpekad. Även Polistidningen kontaktades och uppmanades ändra i texten. Den 1 februari kallades Maria Persson in på ett medvetandegörande samtal, där flera punkter lyftes. En handlade om debattartikeln.

Efter händelsen kontaktade Maria Persson JO då hon ansåg att chefen kränkt hennes yttrandefrihet. Den 16 augusti yttrade sig Polismyndighetens egna jurister i ärendet. I sitt yttrande skriver de att det var rimligt av Maria Persson att uppfatta det som att hon utsattes för repressalier för det hon skrivit i debattartikeln och att chefens agerande varit olämpligt. Avslutningsvis beklagar Poliosmyndigheten det inträffade.

JO skriver i sitt beslut att ”JO och JK har upprepade gånger uttalat att en myndighet inte får försöka motarbeta att anställda utnyttjar sin yttrandefrihet. En offentlig arbetsgivare får inte genom generella uttalanden eller kritik i enskilda fall försöka påverka de anställda att avstå från att använda sin frihet att yttra sig om den egna myndigheten eller dess verksamhet.”

JO slår fast att chefen bör kritiseras för sitt agerande. Bland annat då han uttryckt sig negativt om att Maria Persson skrivit debattartikeln och bland annat sa att han ”inte förstod vad hennes syfte var, att inkorrekta uppgifter spär på ett sämre varumärke för polisen och att hon genom att skriva artikeln hade bidragit till en dålig arbetsmiljö.”

Han förde också fram att flera personer känt sig utpekade och blivit kränkta. Detta menar JO går längre än vad som är tillåtet och ska ses som en överträdelse av repressalieförbudet.

Den aktuella chefen kritiseras också av JO för att ha separerat den del som handlade om debattartikeln ur dokumentationen från det medvetandegörande samtalet. Detta ska ha gjorts på inrådan av en av myndighetens egna arbetsrättsjurister. ”Nu ger dokumentationen en ofullständig och inkorrekt bild av vad som förekom”, skriver JO.

I och med denna kritik avslutas ärendet hos JO.
Läs beslutet här: 1180-2023 Beslut

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst