Annons
Annons

Dödligt ingripande inte skäl för avsked

En polis som fuskar i självskanningen riskerar sparken, medan en polis som vållar en gripens död får jobba kvar. Hur hänger det ihop? Enligt Pan är det en fråga om uppsåt.
9 april 2024, 11:11

Det var i somras som en patrull i Stockholmsområdet ingrep mot en man som uppträdde irrationellt och våldsamt. Enligt åtalet ska den ena polisen ha tagit ett grepp om den misstänktes hals och nacke samt lagt sin tyngd mot mannen när denne låg med magen mot gatan. Det ska ha skett under så lång tid att mannen drabbades av syrebrist, hjärtstopp och avled. 

Åklagaren menar att polisen orsakade dödsfallet genom oaktsamhet och ska dömas för vållande till annans död. Oaktsamheten ska ha bestått i att polisen kopplade det aktuella greppet och inte heller avbröt våldet när mannen hade slutat göra motstånd. I andra hand yrkar åklagaren att polisen ska dömas för oaktsamt tjänstefel.

Tingsrätten har hämtat in ett yttrande från Polisens personalansvarsnämnd, Pan. Det brukar domstolarna göra när en polis står åtalad, eftersom det kan finnas skäl att döma till ett lindrigare straff om gärningen även kommer att kosta polisen jobbet. I yttrandet skriver Pan att polisen inte kommer att skiljas från sin anställning vid en fällande dom.

Hur kommer då det sig? Polistidningen skrev nyligen om en polis som står åtalad för att hon, iförd uniform, ska ha fuskat i självskanningen i en matbutik. Det påstådda bedrägeriförsöket ska ha bestått i att hon skannade en streckkod med ett lägre belopp än vad hon rätteligen skulle betala för en sallad. Det hade kunnat ge en vinst på 90 kronor på om hon inte hade blivit påkommen. I det målet har Pan yttrat att polisen kommer att bli av med jobbet om hon fälls.


Pan 

Personalansvarsnämnden, Pan, behandlar fall där anställda misstänkt för, eller har begått, brott eller betett sig olämpligt. Pan kan bland annat avskeda eller varna medarbetare. Nämnden består av rikspolischefen, tjänstemän från Polismyndigheten, fackliga representanter och särskilt utsedda ledamöter. 

Men om en polis orsakar en misstänkts död genom vad som påstås vara ett farligt grepp är det alltså inte skäl för avsked. Polistidningen bad Pan förklara sitt ställningstagande. I ett mejl skriver Håkan Öberg, vice ordförande i Pan, att frågan om uppsåt är avgörande. I det här fallet påstår åklagaren att polisen har orsakat den gripne mannens död genom oaktsamhet. Straffet för vållande till annans död är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter. Det kan jämföras med mord där straffet är fängelse i tio år upp till livstid.

Enligt Håkan Öberg visar det här att lagstiftaren ser mycket olika på uppsåtliga brott och oaktsamhetsbrott. Pan har samma synsätt när den bedömer vad som ska hända med den aktuella polisens anställning. ”Enligt personalsvarsnämndens fasta praxis föranleder sålunda inte oaktsamhetsbrott av normalgraden några konsekvenser för den tilltalades anställning”, förklarar Håkan Öberg.

Vad gäller polisen som är åtalad för försök till bedrägeri, poängterar han att åtalet i det fallet gäller ett uppsåtligt brott. ”Denna skillnad påverkar på ett väsentligt sätt förtroendeskadan för polisen”.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst