Annons
Annons

Föreslår förändring – nedifrån och upp

Trots en aversion mot omorganisationer vill tidigare regionpolischefen och Säpochefen Klas Friberg se en till. Och så vill han att man tänker nytt i rekryteringen av nya poliser.
9 april 2024, 14:23


Särskilda händelser, polischefens lösning

Författare: Klas Friberg
Volante 2024

Vid årsskiftet är det tio år sedan den stora omorganisationen sjösattes. Klas Friberg gick då från titeln länspolismästare till regionpolischef och förblev det fram till dess att han rekryterades till Sveriges säkerhetspolischef år 2018. Det uppdraget lämnade han 2021, två år innan förordnandet gick ut, av hälsoskäl.

Han säger sig inte längta tillbaka till Polisen eller Säpo, men han var tydligen inte helt färdig men myndigheterna. I boken Särskilda händelser, med undertiteln ”polischefens lösning”, presenterar han, med hjälp av tidigare journalisten och PR-mannen Mats Paulssen, sina idéer. Om hur man skulle kunna vända utvecklingen med den grova organiserade brottsligheten. Och med det följer många tankar om hur Polismyndigheten skulle behöva förändras. Och kanske främst på det sätt att den skulle organiseras nedifrån och upp, utifrån behoven i veksamheten i stället för tvärtom, som han tycker att det är nu.

Att ha rätt poliser är en annan viktig sak enligt den tidigare polischefen.
Det förekommer fler exempel på poliser, men även andra personer, som bär på den sortens förmågor som han menar att myndigheten skulle behöva. Tyst kunskap. Som Harriet Persson. I ett mordfall, som nog hade fått de flesta att tappa fattningen inför brottets grymhet, kunde hon skilja på sak och person. Fallet Bobby, där en liten pojke torterats till döds av sin mamma och styvfar för att sedan gömmas undan under isen i en sjö, väckte starka känslor hos de polisanställda som hade med det att göra. Men genom att bygga förtroende och vara inkännande och respektfull mot mamman fick Harriet Persson henne att berätta, vad som hänt och var pojken fanns. Till slut hade man ett bra underlag att gå till domstol med. Samma kriminalinspektör har några år tidigare fått fram ett erkännande från en av de inblandade i diskoteksbranden i Göteborg. Ingen slump enligt Klas Friberg.

När statsministern dyker upp på en brottsplats dagen efter att något har hänt och får det att se ut som att polisen inte klarar av sitt jobb och som om det är politiken som styr polisarbetet, det är inte bra.

Antagningen på Polisutbildningen menar Friberg skulle bygga mer på personlighetstester och mindre på betyg.
– Rekryteringen idag är alldeles för konform.
Han är också emot en bred akademisering av Polisutbildningen utan tror på att den sortens poliser som bygger förtroenden växer fram i verksamheten.
– Man behöver absolut skapa förutsättningar för forskning. Men alla som blir poliser behöver inte kunna forska.
Istället tror han på att ha fler ingångar på polisutbildningen. Och kanske att man i sin rekrytering inte affischerar med blåljus och tuffa ingripanden utan visar på poliser i dialog med allmänheten.
– För att skapa förtroende behöver vi vara på plats ute bland människor. Och kliva ur polisbilarna.

För att kompetenta poliser ute i verksamheten ska kunna göra mesta möjliga nytta måste organisationen uppåt också förändras tror Friberg, som har synpunkter även på regeringen som han anser har fingrarna i polisarbetet i en utsträckning de inte borde.
– De nöjer sig inte med att tala om vad Polisen ska göra utan hur, säger han.
I boken nämner han de täta möten rikspolischefen eller säpochefen har med justitieministern. Han menar att de frågor om specifika händelser och utredningar som ställs här riskerar att bli en indirekt detaljstyrning.
Som Säpochef upplevde han också ständigt och dagligen inkommande frågor från

departementen till myndigheten som skulle besvaras med kort tidsvarsel som tidsödande. Han uppmanade sin personal att inte prioritera detta då det tog resurser från det operativa.

Ett problem med den högsta polisledningen som Friberg tycker sig ha sett är just en ängslighet mot politiken. Något som kanske späs på av politikers mediala utspel.
– När statsministern dyker upp på en brottsplats dagen efter att något har hänt och får det att se ut som att polisen inte klarar av sitt jobb och som om det är politiken som styr polisarbetet, det är inte bra, säger han.

Avseende Polismyndigheten tycker han inte att omorganisationen någonsin genomfördes fullt ut.
– Jag gillar inte omorganisationer, men jag tror faktiskt det behövs en till. Den delen som handlade om att skapa en myndighet, det har man gjort. Det var en bra reform.
Men det andra syftet med reformen, där resurser och mandat skulle fördelas så att lokalpolisområdena blev centrum för polisarbetet, det hände inte, menar han.

 

Särskilda Händelser har Klas Friberg skrivit ihop med Mats Paulsen, tidigare journalist och PR-profil, som också ha kom med förslaget att de skulle skriva en bok om ledarskap.

Klas Friberg menar att kompetensen hos chefer på plats ute i landet är god.
– Men de har det ganska tufft. Myndigheten behöver visa mer tillit till sina chefer och till verksamheten.
Han syftar bland annat på att stödfunktioner som HR, juridik, ekonomi och kommunikation styrs centralt. Det blir en tidstjuv när saker behöver köpas in, utbildningar genomföras eller personal rekryteras.
– I stället måste cheferna hela tiden ställa frågor uppåt. Inte sällan hela vägen till nationell nivå, säger han.

Klas Friberg förespråkar ett tillitsbaserat ledarskap. Ett tänk som går som en röd tråd genom hela hans resonemang om vad som är fel i offentlig förvaltning. Men hur ska man som ledare, med hårt tryck uppifrån om att redovisa resultat, klara av att vara genuint tillitsfull?
– Genom att inse att man som chef inte vet allt utan litar på medarbetarnas förmåga och genom ord och handling visar detta. Lev som du lär.

Klas Friberg om:

Vem han tycker ska läsa boken: Den riktar sig till chefer och medarbetare inom polisen men också till chefer och medarbetare inom offentlig sektor och intresserad allmänhet. Även politiker.
Facket: I boken beskriver han Polisförbundet som ett starkt förbund, kanske det starkaste. Som skulle kunna avsätta en rikspolischef. Här tycker han båda sidor har mycket att vinna på att samarbeta bättre.
Tystnadskultur: Det tycker han inte finns i myndigheten.
Nya rikspolischefen: ”Jag tror på Petra. Hon har alla förutsättningar att göra ett bra jobb. Och jag tror att det är bra med Stefan Hector som biträdande. De har också fått ett tydligt uppdrag i en riktning som jag också tror på.”
Har hon läst boken?
”Jag vet inte. Men hon har fått den.”

Källa/fotnot

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst