Annons
Annons

Kalla visitationszon för vad det är

Göran M
Göran Månsson, kommissarie

Det är glädjande att man äntligen tagit ett beslut om införandet av en sådan zon, men varför använder man inte begreppet visitationszon? Ordet visitationszon är ett psykologiskt laddat ord vilket enligt min mening ger en tydlighet mot kriminaliteten.

Vad är man rädd för? Att någon blir kränkt av uttrycket visitationszon? En 10-åring förstår vad en visitationszon innebär, medan begreppet säkerhetszon kan missuppfattas.

Den här ängslan, att säga som det är, har gjort att vi har de enorma problemen i samhället. Problem som medborgarna plågas av varje vecka. Visitationszon, som jag tidigare nämnt i en debattartikel i Polistidningen, är först och främst ett psykologiskt verktyg mot brottsligheten. 

Jag anser och har föreslagit att man skall ta fram en speciell styrka, liknande SPT (särskild polistaktik) som vi har idag. En samordnad och tillfälligt sammansatt polisstyrka som kan understödja och förstärka en region då man tillfälligt infört visitationszon.

Det här enheten skall vara specialister på är upprättandet av fasta kontrollplatser under längre tid, rörliga kontrollplatser under kortare tid. Slutligen ska de vara utrustade och tränade för så kallade hårda stopp av fordon. Det skall vara en enhet med ledningsförmåga, samtränade och med rätt utrustning. Enheten måste vara kraftfull och respektingivande kopplat till tid och rum.

AMNESTI
I den allvarliga situation vi har hamnat i måste samhället pröva alla möjligheter att få bort vapen och sprängämnen. Ett av dem är att fortsätta med amnestin. Det är dags att återigen införa en årlig återkommande amnesti för vapen, ammunition och spräng/tändmedel

Det måste minst genomföras amnesti en gång varje år under en femårsperiod, kanske längre. Amnestin bör kopplas till ”avhopparverksamheten”.

LEDARSKAP
Jag har tjänstgjort 20 år inom Försvarsmakten och snart 24 år inom Polisverksamheten. Periodvis har jag varit tjänstledig från arbete som polis och arbetat för civila organisationer, både svenska och utländska. Jag kan därför jämföra 44 års ledarskap i olika skepnader med det vi idag har inom Polismyndigheten. Om vi ska klara av den brottsutveckling vi har framför oss måste synen på ledarskap och förutsättningar för chefer inom polismyndigheten utvecklas och förändras. 

En klok kollega hävdade en gång att svensk polis i huvudsak rekryterar chefer men få ledare, jag delar den uppfattningen. Vid rekryteringar måste vi få tillbaka de fackliga organisationerna då intervjuer genomförs i syfte att minimera risken för nepotism och subtila former av diskrimineringar. 

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst