Annons
Annons

Klubbat i riksdagen: Anonyma beslut för vissa poliser

Idag röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att poliser som jobbar mot organiserad brottslighet ska kunna vara helt anonyma. Detta trots ett hårt nej från Lagrådet och kritik från tunga remissinstanser.
24 april 2024, 17:10

Från och med den 30:e april kommer vissa anställda vid Polismyndigheten som arbetar mot organiserad brottslighet kunna använda en annan uppgift än sitt namn i beslut och dokumentation. Det står klart sedan förslagen i regeringens promemoria Stärkt skydd för vissa polisanställda på onsdagseftermiddagen röstats igenom av riksdagen. 285 ledamöter tryckte på ja-knappen, bara 21 på nej-knappen.

Sekretess ska gälla för alla upplysningar som kan avslöja den polisanställdes identitet, om det inte är tydligt att uppgiften kan röjas utan att det motverkar myndighetens verksamhet.

Alla partier utom Vänsterpartiet ställde sig bakom regeringens förslag. I Socialdemokraternas fall var det med viss tvekan man röstade ja, och med en reservation om att de nya reglerna bör utvärderas kontinuerligt. Den reservationen röstades dock ner.

Frågan är en klassisk målkonflikt mellan öppenhet och rättssäkerhet kontra god arbetsmiljö och bra skydd för personer som jobbar i frontlinjen, enligt riksdagsledamoten Petter Löberg (S).
– När samhället är under attack är sådana här saker otroligt viktiga. Att skärningspunkten balanseras på rätt sätt. Att vi orkar hålla uppe principer. Både när det gäller god lagstiftningsprocess, men också de principer som varit till grund för svensk förvaltningspolitik, sa Petter Löberg i debatten innan omröstningen.

Vänsterpartiet motiverade sitt nej med att regeringens förslag borde hanteras tillsammans med utredningen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier, som fortfarande är ute på remiss.
– Offentlighetsprincipen får inte avvecklas hur enkelt som helst, sa Gudrun Nordborg (V) under debatten.

Martin Melin, riksdagsledamot för Liberalerna och polis, målade upp ett scenario över hur det kan vara att som polis stoppa en bil där det hittas narkotika och vapen, och mötas av hot.
– Det är då du ska åka in till polisstationen och avrapportera. Det är då du ska skriva in beslaget, pengarna och narkotikan. Och i fältet över vem som har beslutat om åtgärden ska du skriva ditt namn. Du vet att ditt namn i och med det kommer att bli offentligt. Och du vet att den gripne kommer få ta del av ditt namn och kommer få veta vem du är, sa Martin Melin och yrkade bifall till förslaget.

Lagrådet underkände under våren regeringens förslag. Frågorna behandlas redan i utredningen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier, anser Lagrådet. Rådet kritiserar också den korta remisstiden och skriver i sitt yttrande: ”Såvitt kan bedömas kommer den föreslagna lösningen att försvåra för den enskilde att kontrollera att det vid beslutsfattandet inte har förekommit jäv eller något annat ovidkommande förhållande. Förslagen påverkar också offentlighets- principen och möjligheterna till granskning av och insyn i polisens arbete.”

Flera tunga remissinstanser har tidigare riktat hård kritik mot regeringens förslag.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst