Annons
Annons

Så ska RPC driva igenom sitt uppdrag

Fler uniformerade poliser på gatorna, bättre chefer inom utredning, slopad processtyrning och färre möten. Rikspolischefen har satt sina planer för myndigheten på pränt.
30 april 2024, 16:16

Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att öka den lokala närvaron, förbättra utredningsresultaten, och höja effektiviteten i myndigheten. Nu har rikspolischef Petra Lundh specificerat vilka åtgärder som är prioriterade inom dessa områden och vilka som ansvarar för att jobbet blir gjort.*


1. Ökad lokal närvaro

Det finns även en berättigad förväntan om att Polismyndighetens tillväxt ska leda till en ökad polisiär närvaro.

Rikspolischefen pekar ut regionpolischeferna som ansvariga för att öka polisens närvaro i lokalsamhället. Och hon vill att de inledningsvis ska arbeta mot följande mål: 

  • Antalet uniformerade poliser i yttre tjänst ska öka nationellt under 2024 med minst ett antal som motsvarar 60 procent av nettoökningen av poliser.
  • Polisens tillgänglighet per telefon ska ha en servicenivå som innebär att åtminstone 85 procent av alla samtal till PKC mellan klockan 07.00–20.00 besvaras inom tio minuter.


Även efter 2024
behöver den lokala närvaron stärkas med poliser i yttre uniformerad tjänst, står det i uppdragsdirektivet.


2. Förbättrade resultat i utredningsverksamheten

Fokus på så kallade vardagsbrott och målsägandebrott.

Rikspolischefen har tidigare meddelat att hon ser ett behov av mer kompetenta chefer i utredningsverksamhet. En arbetsgrupp ledd av regionpolischefen i Öst, Malena Grann, ska föreslå hur ledningen av utredningsverksamheten och förundersökningsledarrollen kan utvecklas.

Arbetsgruppen ska också, tillsammans med HR-chefen, ta fram ett förslag om ”karriär- och utvecklingsvägar i utredningsverksamheten, åtgärder för att attrahera medarbetare till utredarrollen samt kompetensutveckling i form av utbildningar med mera”. Redovisning ska ske senast den 1 december 2024.

I uppdraget ingår också att ta fram nya mål för utredningsverksamheten och modeller för hur dessa ska följas upp. Redovisning i denna del ska ske senast i september 2024 med målet att implementera den nya modellen med start senast i januari 2025.

 

3. Ökad effektivitet

Polismyndighetens beredningsprocess är omfattande och kan uppfattas som omständlig.

Inom polisen finns idag två typer av övergripande ansvar när det gäller styrning och ledning: processansvar och verksamhetsansvar. Under de senaste åren har flera brister i processtyrningen uppmärksammats. Det finns därför skäl att förändra styrmodellen, enligt rikspolischefen. 

En arbetsgrupp som leds av regionpolischefen i Nord, Micael Säll Lindahl, ska föreslå alternativ till processtyrningen inom Polisen. Uppdraget ska redovisas 1 oktober i år.

Gruppen ska även göra en tidsplan för en översyn av myndighetens styrdokument. Utgångspunkten för det här arbetet är att man ska upphäva de styrdokument som det inte finns ett uttalat behov av, alternativt revidera dessa genom att dela upp dem i vad som är bindande och vad som bara är rekommendationer.

Översynen ska få genomslag under 2025. Medan översynen pågår ska det finnas en möjlighet för chefer på lägst nivå 5 att besluta om undantag från Polismyndighetens styrdokument i de delar som inte styrs av författning. Rättsavdelningen ska ta fram ett förslag hur detta ska gå till senast den 6 maj.

Arbetsgruppen ska också ta tag i Polisens omständliga beredningsprocess eftersom den ”innebär att det ofta tar lång tid och mycket resurser i anspråk att komma fram till beslut”, som det står i direktivet. Det arbetet ska redovisas senast 1 juli i år.

Gruppen ska också göras en översyn av myndighetens gemensamma mötesforum i syfte att minska antalet forum och minska mötesfrekvensen. Den ska redovisas senast 1 oktober i år. 

* Beslut den 11 april 2024 med diarienummer A222.840/2024.

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst