Annons
Annons

Kläder till spanare på gång

Spanare och annan polispersonal som behöver särskilda civila arbetskläder ska få dessa från arbetsgivaren. Det framgår av en ändring i uniformsföreskriften som nu ska omsättas i praktiken.
9 april 2024, 10:45

Det har skrivits många motioner till Polisförbundets kongresser om att poliser som använder civila kläder i jobbet borde få ersättning för det. Motionerna har i flera fall antagits och blivit till kongressbeslut. Och efter åratal av diskussioner verkar det ha börjat röra på sig i frågan inom Polismyndigheten.

I slutet av 2022 kom en ny uniforms-FAP med en formulering om att poliser som inte kan bära uniform, för att uppdraget kräver ”annan visuell profil”, i stället ska tilldelas ”annan klädsel som är särskilt avsedd att användas i tjänsten”.  

Spanare skaffar väldigt mycket kläder som de aldrig hade skaffat privat.

Nu har det gått ut instruktioner till polisregionerna om att avsätta pengar i budgeten för klädinköp enligt den nya föreskriften. Och en nationell arbetsgrupp jobbar med det praktiska genomförandet. Detaljerna är inte spikade, men Polistidningen har tagit del av ett regionalt MBL-protokoll från region Syd där det står om två kategorier av poliser som är aktuella för att få civila arbetskläder av arbetsgivaren. Det är NPS-spanare (personspaning) och NIGS-spanare (ingripandespaning). Båda dessa kategorier ingår i Polisens nationella spaningskoncept. 


Nytt i FAP:en

”Personal som i sitt arbete är förhindrade att bära uniform, och där polisiär förmåga och metodik kräver annan visuell profil för att framgångsrikt genomföra uppdrag, ska istället för uniform tilldelas annan klädsel som är särskilt avsedd att användas i tjänsten.”

Källa: 2 kap. 1 § 4 st. FAP 798-1 om polisens uniformer.

Stefan Steiner är poliskommissarie och arbetar med det nationella spaningskonceptet i region Syd. Han säger att målsättning är att spanarkläder ska börja köpas in redan i år. 
– I region Syd är det budgeterat för det under 2024.  

Varför är det rimligt att arbetsgivaren står för dessa kläder?
– Därför att spanare skaffar väldigt mycket kläder som de aldrig hade skaffat privat, eftersom de behöver smälta in i miljöer där de aldrig hade vistats privat.

Polistidningen har varit i kontakt med Noa, som har processansvar för spaningsverksamheten, för att få mer information om hur tilldelningen av kläder ska gå till. Vi har bland annat frågat om de berörda anställda kommer få pengar för att själva köpa kläder eller om blir det en central upphandling. Och om de anställda riskerar att bli förmånsbeskattade. Beskedet från Noa är att det är för tidigt att svara på eftersom det finns flera alternativa lösningar och det vägvalet ännu inte är gjort.  

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst