Annons
Annons

Att söka hjälp anonymt ska få fler att våga

Anställda inom Polisen ska få göra ett årligt besök hos företagshälsovården utan chefens kännedom. Syftet är att fler ska våga söka hjälp för bland annat psykiska problem.
8 maj 2024, 10:10

Det finns en organisationskultur inom Polisen som gör att vissa anställda drar sig för att ”signalera svaghet, otillräcklighet eller ohälsa”. Det kan man läsa i Polisens svar till Arbetsmiljöverket i den granskning som inleddes efter polischefen Mats Löfvings död. ”Normen som följer med vissa funktioner (t.ex. högre chef) i Polisen riskerar att leda till underrapportering av stress och ohälsa”, fortsätter myndigheten i sitt svar.

Utifrån denna identifierade risk i arbetsmiljön har Polismyndigheten nu upphandlat ett nytt avtal med Avonova företagshälsovård. Enligt avtalet ska anställda vid Polisen få ett anonymt besök hos företagshälsan per kalenderår. Anonymt betyder i detta sammanhang att den anställda inte behöver gå via sin chef för att få en tid hos företagshälsan och att Avonova inte heller får underrätta chefen om besöket utan den anställdas medgivande. 

Pernilla Bergman, biträdande avdelningschef på HR-avdelningen, skriver i ett mejl till Polistidningen att syftet är att ”fånga upp medarbetare med risk för ohälsa eller bristande arbetsmiljö i ett tidigt skede genom att man sänker tröskeln för att söka hjälp”.  Det kan handla om sådant som konflikter på arbetsplatsen, kränkande särbehandling, psykisk ohälsa, missbruk eller annan stigmatiserad problematik. 

Pernilla Bergman, biträdande avdelningschef vid Polisens HR-avdelning.
Pernilla Bergman, biträdande avdelningschef HR, Polismyndigheten.

Foto: Polisen.

Avonova kommer att ha ett uppdrag att motivera den anställda att prata med sin närmaste chef eller ge tillstånd till att Avonova återkopplar till chefen. Det här för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sitt arbetsmiljöansvar, enligt Pernilla Bergman.  


Samtalsstöd och screening

Tjänsten som Polisen har upphandlat av Avonova innehåller:

  • Samtalsstöd eller motiverande samtal.
  • Individanpassad rådgivning.
  • Screening med självskattningsinstrument vid behov.
  • Återkoppling till arbetsgivaren vid behov och efter godkännande från medarbetare.
Källa: Polisens HR-avdelning

Polisen har även beslutat om ett antal kompetenshöjande insatser för chefer utifrån de risker som identifierades efter Stefan Löfvings död. Det handlar bland annat om en ny E-utbildning i kränkande särbehandling. Det har också tagits fram ett stödmaterial för chefer som ska lämna svåra arbetsrelaterade besked som kan utlösa en akut krisreaktion, liksom ett förslag till kompetenshöjande insatser för chefer i samband med att medarbetare tillfälligt omplaceras på grund av brottsmisstanke.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst