Annons
Annons

En ansvarsfull polistillväxt är möjlig

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

”Vi är för få för att klara hela vårt uppdrag – men sänk för den skull inte kraven på vad en polis ska kunna. Korta inte utbildningen för framtidens poliser.”
Det är den reaktion jag får när jag träffar fackliga kollegor och medlemmar för att prata om den politiska diskussion som pågår om en eventuellt kortad utbildning.

Polisförbundets medlemmar, Sveriges poliser, är tydliga. Vi behöver fler välutbildade kollegor. Det framgår också med all önskvärd tydlighet i vår senaste medlemsundersökning: Drygt 8 av 10 poliser anser att det inte finns tillräckligt många poliser för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot kollegor. Och drygt hälften uppger att fler poliser är nödvändigt för att de ska vilja stanna i yrket. Samtidigt säger poliskåren tydligt nej till kortutbildade poliser. Bara två av hundra poliser vill korta polisutbildningen för att snabbare få ut fler poliser.

 

Riskerna med dessa förslag är en försämrad rättssäkerhet och en försämrad säkerhet för såväl den enskilde polisen, för kollegorna och för allmänheten.

För att lyfta vikten av en välutbildad kompetent poliskår har jag under våren träffat representanter från både regeringspartier och oppositionen. Budskapet från mig är tydligt – riskerna med dessa förslag är en försämrad rättssäkerhet och en försämrad säkerhet för såväl den enskilde polisen, för kollegorna och för allmänheten. Dessutom, med tanke på den polistillväxt vi har i dag, är dessa förslag onödiga. I slutet av 2023 fanns nästan 23 000 poliser, vilket gav en polistäthet på 218 poliser per 100 000 invånare. Det är den högsta siffran under 2000-talet.

Våra uträkningar visar att regeringens mål om en polistäthet på 300 poliser per 100 000 invånare kan nås om tio år om polisen fortsätter att växa i samma takt som nu. Det skulle innebära en tillväxt med 10 000 fler poliser, vilket är fullt möjligt om politiker och arbetsgivare fortsätter att satsa på yrkets attraktivitet.

Lägg därför alla planer på kortutbildade, kommunanställda poliser på hyllan. Poliskåren måste växa i en takt som gör att man inte tummar på den kompetens och de kunskaper en polis behöver för sitt uppdrag. Och med tanke på att polisen får allt fler befogenheter och att yrket blir alltmer komplext måste också utbildningen fördjupas och den polisnära forskningen stärkas.

Utvecklingen av den grova kriminaliteten är specifik för Sverige, då är det oerhört viktigt att våra metoder bygger på forskning utifrån våra svenska förhållanden. Därför är det inte bara viktigt hur många poliser vi har utan också vilken kunskap och färdigheter de får med sig från utbildningen.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst