Annons
Annons

Studierna som Amir Englund stödjer sig på

Forskaren Amir Englund är kritisk mot hur riskerna med cannabis beskrivs i häftet Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor som används på polisutbildningen. Här är de brister han har upptäckt och länkar till studierna som ligger till grund för hans kritik.
7 maj 2024, 07:54
  • Det står att användning av cannabis ”kan yttra sig i nedsatt immunförsvar på grund av minskad produktion av vita blodkroppar”. Den enda studie i ämnet som Amir Englund har hittat visar på motsatsen: att produktionen av vita blodkroppar var större hos cannabisanvändarna.
  • Det står att cannabis kan framkalla hallucinationer som är fullt jämförbara med exempelvis LSD och meskalin. Han tycker att det borde framgå att cannabis inte alls är lika hallucinogent som dessa substanser och att hallucinationer är ovanliga.
  • Det står om risker för lungcancer. Enligt honom visar de största studierna inte på något samband om man tar hänsyn till att cannabisanvändning ofta går hand i hand med tobaksbruk. Däremot finns det ett svagt samband mellan cannabis och risk för testikelcancer.
  • Det påstås att cannabisanvändning kan minska ventilationskapaciteten i lungorna. Även här har han hittat studier som visar på motsatsen: kapaciteten var större hos dem som använde cannabis.
  • Det står att pubertetsutveckling kan bromsas, men han har inte hittat någon studie som stödjer det.
  • Det står om minskat sexuellt intresse, men även här visar en studie på motsatsen. Däremot finns det en studie som visade att cannabis var förknippat med ökad risk för impotens.
  • Det står att barn till cannabisanvändare kan drabbas av missbildningar i ansiktet. Han hittar ingen studie som stödjer det. Däremot finns studier som visar kopplingar till lägre födelsevikt.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst