Annons
Annons

Låt grunduppdraget finnas med vid valurnan

Foto: Sveriges Riksdag
Martin Marmgren, Polis, partistyrelseledamot Miljöpartiet och kandidat i valet till Europaparlamentet

Dagens svenska poliser möter många utmaningar. Dels det grova och hänsynslösa våldet i gängrelaterade miljöer, men även allt från systemhotande ekonomisk brottslighet till en epidemi av våld i nära relation. Lösningarna är främst nationella – ökade medel till brottsbekämpande myndigheter, bättre verktyg och skarpare lagstiftning och ett mycket mer omfattande förebyggande arbete riktat mot barn och unga. Miljöpartiet vill att EU ska lägga mer resurser på att stärka medlemsländernas polis- och tullmyndigheter.

Den organiserade brottslighetens kärna är den kriminella ekonomin. Pengar fungerar både som motivation, motor och möjliggörare. Den Gröna gruppen i EU som Miljöpartiet tillhör har varit pådrivande bakom att EU nu har ett starkt regelverk mot penningtvätt och en särskild myndighet för att bekämpa penningtvätt, men Miljöpartiet ser att EU:s medlemsländer ytterligare behöver stärka sina möjligheter att ta brottsvinster från kriminella.

Miljöpartiet vill även att EU ska ställa krav på medlemsländerna vad gäller kriminalisering av könsbaserat våld och hatbrott på samma sätt som idag redan gäller för terrorism, människohandel och vapenhandel. Vi vill även att den svenska modellen med samtyckeslagstiftning på sexualbrottsområdet ska spridas i EU. Utsatta brottsoffer i alla EU:s medlemsländer förtjänar att möta en polis som likt den svenska har lagstiftning att använda för att beivra den sortens våld, övergrepp, kränkningar och hat. Det är även viktigt för att förebygga att fler barn och unga växer upp under förhållanden som gör dem mottagliga för att rekryteras in i kriminalitet eller för att själva bli våldsutövare och att bygga socialt hållbara samhällen.

Men med tanke på att inte minst den grova organiserade brottsligheten flyttar narkotika, vapen, pengar och människor över hela Europa behöver också brottsbekämpningen vara gränsöverskridande. Miljöpartiet vill stärka den rättsliga samverkan inom EU och förbättra förutsättningarna för samarbete mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter.

Ett starkt europeiskt polissamarbete förutsätter dock likvärdiga rättssystem i EU:s medlemsländer. Det behöver finnas förutsättningar för ett ömsesidigt förtroende mellan nationella myndigheter. Ett sådant förtroende omöjliggörs när antidemokratiska partier tar makten och nedmonterar rättsstaten, som vi har kunnat se i Ungern och Polen.

Idag varnar också forskningen för en demokratisk tillbakagång i delar av EU. Högerpopulistiska och högerextrema partier med en hatisk och polariserande retorik och en avvikande syn på demokratiska grundvärden förväntas dessutom göra enorma framsteg i EU-valet. Detta medan de har släppts in i värmen av den etablerade högern i allt fler länder. Nu när även den konservativa gruppen (EPP) vill samarbeta med ytterhögern blir en röst i EU-valet en möjlighet att förhindra Europa från att röra sig mot vad Ungern eller Italien är idag.

Som polis är grunduppdraget att ”skydda, hjälpa och ställa till rätta”.  Det gäller så väl utsatta människor som demokratin i sig. De ledorden kan vara bra att ha med sig och inspireras av även vid valurnan.

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst