ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

232 artiklar Insänt

Går att hitta spanare externt

Insänt Vid tullkriminalen finns spanare med tillräckligt kompetens för att jobba i en motsvarande funktion inom Polisen. Det skriver Stefan Nyblad, Tullkriminalen Stockholm, på tal om extern rekrytering till den funktionsinriktade polisutbildningen.  2020-12-08

”Sluta leka amatörpsykologer”

Insänt ”Min uppmaning till Nils och de han diskuterar dessa frågor med är att sluta leka amatörpsykologer”, skriver Håkan Sörensson i en replik till en insändare.  2020-10-12

”Ej ersatta övningar leder till brist i kunskap”

Insänt Vi läste i Polistidningen att Södertörns syn är att allt funkat bra med distansundervisningen. Här är studenternas perspektiv.  2020-09-18

Nödvändigt att lönekostnader ökar

Insänt Polismyndigheten brottas med ett antal problem och ett av dessa är svårigheten att locka nya kollegor till yrket. Det är många som är intresserade och många som söker men i slutänden är det få som antas på utbildningen. Det finns flera anledningar till detta men det korta svaret är att de sökande som myndigheten verkligen vill ha väljer andra karriärer. Det kan vara lönen, att utbildningen inte leder till en högskoleexamen, avsaknaden av utvecklingsmöjligheter eller brist på transparens och att medarbetarnas kompetens inte tas tillvara, varken intellektuellt eller ekonomiskt, vid anställningen.

”De sökande som myndigheten verkligen vill ha väljer andra karriärer.”

Det har redan författats spaltmeter om lönen och bl.a. Polisförbundet framhåller ihärdigt förtjänsten med att utbildningen ska leda till en högskoleexamen men nästan ingenting har skrivits om lönesättningen vid anställningen.

Här finns det två saker som är relevanta för att locka fler av dem som annars skulle välja en annan karriär. Dels behövs det ett utarbetat system som värderar nya kollegors kompetens lönemässigt och dels behöver hela den processen samt alla lönetillägg och kravspecifikationer vara helt transparenta och tillgängliga för var och en att tillgå. Självklart skulle myndighetens kostnader öka, men med tanke på bristen på polisstudenter är detta en nödvändighet.

”Självklart skulle myndighetens kostnader öka, men med tanke på bristen på polisstudenter är detta en nödvändighet.”

Till att börja med borde en grundlön fastställas, t.ex. 28 000 kr. Därefter behöver myndigheten se vilka tidigare yrken, utbildningar och andra kompetenser som är relevanta för att komma i fråga för ett kompetenslönepåslag vid anställning och därefter hur mycket var och en av dessa kompetenser är värda. T.ex. skulle polisutbildningen vara värd 2 000 kr, en juristexamen 2 500 kr, att kunna tala flytande arabiska 500 kr och utredningsvana från annan myndighet 1 000 kr. Då skulle en nybliven PA som har en juristexamen och pratar flytande arabiska få en ingångslön på 33 000 kr medan en nyanställd civilutredare med utredningsvana från en annan myndighet skulle få 29 000 kr.

Lönen delas sedan upp i grundlön och kompetenslön för att undvika att kompetenslönen vattnas ur allt eftersom åren går (annars finns det risk att personer med en hög kompetenslön hamnar i kategorin ”Välhävdat löneläge”) och sedan höjs båda lönerna enligt avtal varje år. Likaså skulle personal som väljer att vidareutbilda sig, t.ex. läsa in en juristexamen, efter att de anställts vid myndigheten, få relevant kompetenslön då de tagit examen.

På detta sätt uppnås transparens (man kan själv se och räkna ut vad man kommer att få i ingångslön), alla anställda skulle få ersättning för den kompetens de besitter och myndigheten skulle attrahera blivande studenter med rätt erfarenhet och kompetens.

Betraktelse 1: Förr hade man tre veckors SAO, sedan blev det två och nu är det nere i en. Myndigheten borde snarast tillse att det blir tre veckor igen då denna del av utbildningen är ovärderlig och en vecka är på tok för lite.

Betraktelse 2: Som enkel PA är man ju van vid viss brist på information men vad händer med utprovningen av nytt tjänstevapen?

John
IGV Nordost, Göteborg

Fotnot: Alla exempel på vilka tidigare yrken, utbildningar och andra kompetenser samt ersättning för dessa är just exempel och ska inte tas som faktiska förslag.  2020-06-26

”Myndigheten skjuter sig duktigt i foten”

Insänt I Sverige finns det för tillfället lite drygt 8 000 ordningsvakter och behovet av dem ser inte ut att minska, utan snarare öka. I takt med att antalet poliser på gatan har minskat under en längre tid, kopplat till en snabbt växande befolkning och en ökande grov brottslighet, har ordningsvakten blivit ett måste på våra gator, torg och i kollektivtrafiken.

Från Polisens sida vore det nog önskvärt att det fanns fler poliser så att behovet av ordningsvakter skulle vara mindre, men eftersom tillströmningen av studenter på våra fem utbildningsorter är så pass låg (för att inte säga urusel), kommer det dröja många år innan bevakningsbranschen kommer kunna ta ett steg tillbaka.

Myndigheten har satt upp som mål att vi 2024 ska vara 10 000 fler anställda och 7 000 av dessa ska vara poliser, men ju närmare vi kommer, desto mer förefaller det vara en önskedröm. För tillfället går myndigheten plus cirka 2 x 650 studenter och minus cirka 850 poliser per år, och man behöver inte ha MVG i matte för att förstå att den uträkningen inte kommer att gå ihop.

Bevakningsbranschen är alltså här för att stanna tills våra politiker tar sig i kragen och gör polisyrket attraktivt igen – d.v.s. höjer lönen och ob:n rejält (alla andra små förändringar är välkomna men på det stora hela irrelevanta).

Men till dess behövs ordningsvakterna och då är de radikalt höjda avgifterna för deras kurser inte rätt väg att gå. Må så vara att det är byråkratiskt rätt att ta ut den förhöjda avgiften men vad blir resultatet? Risken är att många ordningsvakter som extraknäcker och fyller upp alla småluckor här och var tackar för sig och då har myndigheten skjutit sig ganska duktigt i foten, för vem får ta tag i problemen när ordningsvakterna inte finns?

Avgiften måste självklart höjas allt eftersom men det är inte ordningsvakternas fel att myndigheten inte har gjort detta de senaste åren. I stället bör en högre gradvis ökning genomföras över en fem- eller tioårsperiod för att säkerställa att inte alltför många ordningsvakter avstår
från att förnya sitt förordnande.

Som några av er kanske vet finns det en pågående utredning om ordningsvaktens roll och befogenheter och detta är verkligen på tiden, för samhället har förändrats och därmed även förutsättningarna för deras arbete. Till att börja med borde ordningsvaktsutbildningen vara fyra i stället för två veckor, de borde få vissa utökade befogenheter, t.ex. att köra in en PL 13 eller en LOB till närmaste polisstation samt kanske även få bära OC. Oavsett vad utredningen kommer fram till behövs de och ju mer vi kan samarbeta, desto bättre.

Betraktelse 1: Politiker som säger ”Det är upp till parterna att förhandla om lönerna” kan vänligen gå och gräva ned sig. Det spelar ingen roll hur mycket parterna förhandlar om de tillskjutna medlen är otillräckliga …

Betraktelse 2: Nu har det gått nästan 18 (!) år sedan aspirantlönen (15 000 kr/mån) höjdes senast och inte ett pip om detta från vare sig arbetsgivaren eller Polisförbundet.

Uruselt är bara förnamnet!

John
IGV Nordost, Göteborg  2020-05-05

När ska förslagen från golvet tas på allvar?

Insänt Mordförsök nummer två i ordningen på två veckor i Vårby, Stockholm. Utredningsresurs i de två ärendena är EN polis, JAG. Ett stort antal skott har avlossats i de bägge fallen.  2019-12-03

Läs och lev längre!

Insänt ”Jag läser aldrig en bok, för vi är rekommenderade att undvika allt onödigt pappersarbete”. Läs Leif Brinks tankar om nyttan med läsning.  2019-09-04

”Polisen kommer inte räcka till”

Insänt Med förtvivlan vädjar jag till Polisförbundet att hörsamma Greta Thunbergs uppmaning till strejk för klimatet den 27 september.  2019-07-31

Replik: ”Vi vänder oss starkt
emot artikelns påstående”

Insänt ”Verksamheten styrs av Internrevisionsförordningen (2006:1228) och inte av den lag som refereras till i slutet av artikeln, vilken i stället gäller för externa revisorer. För internrevision finns också god revisionssed och revisorssed, vilken internrevisionen vid polisen följer”, skriver Internrevisionens chef i en replik till en insändare.  2019-07-04

Jag var en av dem …

Insänt Driven av viljan att skydda, hjälpa och ställa tillrätta sökte jag tillbaka till polisen och återanställdes igen efter närapå tre års frånvaro.  2019-06-28

Föreningsrätten
under direkt attack

Insänt Polisförbundet (och andra fackförbund) är under direkt attack. Arbetsgivaren försöker genom ”fultackling” få polisförbundet och andra ATO på rygg och siktar mot ett avgörande bett mot halsen.  2019-06-17

Minnesord
Frank Johansson

Insänt   2019-06-14

”Den fasta placeringen
är ett hinder”

Insänt Jag läste din artikel om polisområde Malmös PA-placeringar. Bra artikel. Den hade kunnat bli meterlång om du pratat med den stora mångfalden av polisassistenter. Dock tycker jag att den får läget att se lite trevligare ut än vad det är. 
  2019-04-18

Polishustru: ”Det räcker inte att gå ledarskapskurser”

Insänt   2019-02-19

Trafikverket borde
sätta upp hastighetsmätare

Insänt   2019-02-13