ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

85 artiklar Ordförandeord

Värdera den polisspecifika kompetensen

Ordförandeord Vi poliser har fått en specialinriktad utbildning för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott. Ingen annan yrkesgrupp har just den kombinationen av uppgifter som sina kärnuppgifter, som sin specialkompetens. Ändå är poliser i formell mening inga specialister.  2021-02-02

Spelplanen har ändrats – behovet av högre löner består

Ordförandeord Nu är det upp till bevis.  2020-12-01

Därför ska vi bli mer aktiva inom kriminalpolitiken

Ordförandeord Landets fängelser har utrymmesbrist, Åklagarmyndigheten tilldelas inte de resurser man bett om och för att få det antal poliser vi behöver föreslår ett riksdagsparti en ny sorts poliser – med kortare utbildning!  2020-10-09

Polisen får inte prioriteras ner

Ordförandeord För många har covid-19 fått katastrofala följder på ett personligt plan. Hur stora de totala konsekvenserna blir för oss som samhälle, som land, är för tidigt att säga. Men en sak är säker och det är att en stor mängd branscher behöver statligt stöd för att klara sig och att covid-19 inte bara tar människors liv utan också gör att företag går i graven. Arbetslöshetssiffrorna ökar och med dem risken för missbruk, psykisk ohälsa, brottslighet och otrygghet.

Att vara statligt anställd i den här samhällskrisen tror jag att många uppfattar som åtminstone ekonomiskt tryggt. Men många med mig har nog funderat på om, eller kanske till och med hur, krisen kommer att påverka politikernas löften om satsningar på fler poliser och högre polislöner.

”Men många med mig har nog funderat på om, eller kanske till och med hur, krisen kommer att påverka politikernas löften om satsningar på fler poliser och högre polislöner.”

Pandemin har blottlagt brister i vårt samhälles beredskap och tydliggjort att resurserna är snålt tilltagna på flera håll. När fler brister tydligt kommer upp i dagen ökar trycket på våra politiker att åtgärda dem. Det som måste åtgärdas ska självklart åtgärdas men jag hoppas att våra styrande därmed inte glömmer bort att det fortfarande råder polisbrist.

”Jag hoppas att våra styrande därmed inte glömmer bort att det fortfarande råder polisbrist.”

Det vore otroligt allvarligt om polisen prioriteras ner, med pandemin som argument, i en tid då jag skulle vilja påstå att en polissatsning inte bara är nödvändig utan viktigare än någonsin.

Redan före pandemin rådde det stor enighet om att det saknas poliser i Sverige. Vi är för få för att ha tillräcklig närvaro i hela landet och för att fullt ut kunna uppfylla vårt uppdrag i alla delar. Vi är för få för att långsiktigt kunna pressa tillbaka den grövsta brottsligheten och få stopp på skjutningarna. Ovanpå det har vi nu pandemin och de risker för en ökad brottslighet och allmän oro som kommer med svårare ekonomiska tider.

För mig är det glasklart att satsningen på polisen måste fortsätta. Pandemin har inte gjort oss mindre viktiga. Den har gjort oss ännu viktigare. Bland allmänheten är ”polis/lag och ordning” den näst viktigaste frågan efter vården enligt en Novus-undersökning vi gjorde i
början av juni. I samma undersökning uttryckte 84 procent att man anser att polisen bör få mer resurser än i dag – ett ställningstagande jag står bakom till 100 procent.

”För mig är det glasklart att satsningen på polisen måste fortsätta. Pandemin har inte gjort oss mindre viktiga.”

En stärkt polis behövs för att förebygga, förhindra och utreda
brott i hela landet, och för att kunna hjälpa, skydda och ställa till rätta
för alla, var de än bor, vilka de än är. En stärkt polis behövs för att kunna
ge människor i Sverige den trygghet de behöver och förtjänar och som gör att de kan utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, sina möjligheter att göra det de vill, att utvecklas och att arbeta.

Med gemensamma krafter måste vi se till att politikerna håller i, håller ut och håller fast genom att tänka långsiktigt i polisfrågorna och fortsätta på det inslagna spåret med fler poliser och högre löner. Gör man inte det riskerar de förbättringar som skett de senaste åren att omintetgöras.

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet  2020-08-28

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Ordförandeord Ju tröttare man är, ju mer det snurrat omkring en, desto mer längtar man efter de där välbehövliga semesterveckorna.

Men särskilt för samhällsbärare i bristyrken är sommartid förknippad med en osäkerhet kring den efterlängtade ledigheten. Kanske har man inte beviljats ledigt just de veckor man ansökt om. I coronatider har den här osäkerheten för vissa varit större än någonsin. Det har talats om att skjuta upp sommarsemestrar till hösten och fackförbund har protesterat högt och ljudligt och förklarat att hårt slitna yrkesgrupper måste få vila, måste få hämta andan och återhämta sig.

Inom Polisen är sommarbemanningen sedan många, många år tillbaka ett kapitel för sig. Det är ett knepande och knåpande och pusslande för att få den att gå ihop. Att det råder polisbrist går på så många sätt ut över de enskilda individerna. Det går ut över poliskåren som är så otroligt väl värd sin vila.

”Att det råder polisbrist går på så många sätt ut över de enskilda individerna.”

Just i år – med de extraordinära förutsättningar som råder – beskrivs läget på sina håll ändå som okej, medan det på andra är många som behövt flytta på sin semester för att få arbetsgivarens ekvation att gå ihop.

För att få den egna privata ekvationen att gå ihop med respektives ledighet, barns ledighet och någon sedan längre inplanerad aktivitet, slutar det med att vissa delar upp semestern i två perioder. Den lagstadgade rätten till fyra veckors sammanhängande sommarledighet väljs bort för att den är omöjlig att få till.

Jag förstår de som gör det valet, men jag tycker att det är sorgligt. Vi behöver alla en längre sammanhängande ledighet där vi ges en chans att gå ner i varv på riktigt och hämta ny kraft och energi inför ännu ett tufft arbetsår. En sammanhängande ledighet under vilken man inte ska behöva känna stress över ett eventuellt sms från en planerare som undrar om man kan gå in och jobba extra under ledigheten när semesterplaneringen på grund av sjukdom och liknande fallit samman.

”En sammanhängande ledighet under vilken man inte ska behöva känna stress över ett eventuellt sms från en planerare som undrar om man kan gå in och jobba.”

Men när jag tänker framåt ser jag ändå en ljusning, en ljusning som inte bara handlar om sol, värme och semesterliv. Jag ser en ljusning som handlar om de fackliga organisationernas arbete under coronakrisen, på hur fackens viktiga roll lyfts fram av ledarskribenter och politiker och hur arbetsmiljöfrågorna blivit frågor som speglas i den dagliga nyhetsrapporteringen och debatten. Arbetsmiljön har hamnat i ett välbehövligt fokus som bådar gott för framtiden.

Strålkastarljuset har riktats mot de samhällsbärande yrkesgrupperna, dess villkor och roll för att samhället ska fungera. För allt fler tror jag att det har blivit uppenbart att samhällsbärare inte kan drivas av ett kall. Det krävs också en arbetsmiljö som gör att man orkar och håller ett helt arbetsliv och det krävs villkor och löner som speglar värdet av det otroligt viktiga samhällsuppdrag man utför.

”För allt fler tror jag att det har blivit uppenbart att samhällsbärare inte kan drivas av ett kall.”

Det har vuxit fram en bredare insikt om att när vi inom facken driver på för våra medlemmars bästa så är det också för samhällets bästa.

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet  2020-06-09

I kriser står poliskåren för trygghet

Ordförandeord Vi har uppmanats att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Jag tänker ofta på det nu när det är så mycket vi inte vet, varken om det nya coronaviruset eller om vad dess konsekvenser kommer att bli just för oss, för våra närmaste, för våra kollegor och bekanta, eller för vårt samhälle.  2020-04-06

Om vikten av att agera i tid

Ordförandeord Att agera när något händer, det är vi poliser riktigt bra på. Men vi är också bra på att se när något är på väg att hända. Vi är samhällets känselspröt, receptorerna som fångar upp tidiga signaler på förändring.  2020-02-03

Lönegapet krymper – firandet dröjer

Ordförandeord Lönegapet krymper mellan poliser och övriga statsanställda. Men det är fortfarande en alldeles för stor spricka mellan oss och andra offentliganställda. Den sprickan måste tätas.  2019-12-03

Vi måste skydda den som skyddar

Ordförandeord Den stolthet jag känner när jag träffar kollegor är svår att sätta ord på. Att vara polis innebär att hjälpa andra i svåra situationer, att skydda och att ställa till rätta. Att vara polis innebär att jobba för att trygga samhället och att bära upp vårt demokratiska statsskick.  2019-10-15

Urholkning av polisrollen måste stoppas

Ordförandeord   2019-09-03

Polisyrket måste
tas på allvar

Ordförandeord   2019-06-11

Lönesatsning
och långsiktighet

Ordförandeord Den 15-procentiga polislöneökningen på tre år är i hamn. Ett nödvändigt delmål är uppnått och resan mot ytterligare polislöneökningar fortsätter. Fortsätter gör också uppbyggnaden av ett väl fungerande karriär- och utvecklingssystem (KUV) kopplat till lön.  2019-04-09

Dags för en block-
överskridande polispolitik

Ordförandeord   2019-02-05

Avlasta våra kollegor nu

Ordförandeord   2018-12-04

Tillsammans är vi som bäst

Ordförandeord Upplivad och utmattad på samma gång. Så känner jag mig i skrivande stund efter tre dagars intensiv, intressant och helt fantastisk kongress med 123 ombud plus åhörare, förbundsstyrelse och kanslipersonal.  2018-10-16