Allt inom

fullmakt för godkännande av strafföreläggande