Polistidningen nr 1 delas ut runt 9 februari. Numret efter når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

24 artiklar rekrytering

Uppskjutna krav
inget sundhetstecken

Redaktörens rader   2017-11-27

Grafik: Ali Moosavian

Röster från Östergötland

Aktuellt -Det är rekryteringarna som är huvudproblemet, säger Kerstin Sjöberg.
Hon rattar en silvergrå Volvo, samtidigt som hon berättar om reaktionerna på forskningsrapporten Den talande tystnaden ur sitt fackliga perspektiv.  2017-09-06

Ett bakvänt hela havet stormar

Redaktörens rader   2017-09-05
Gunnar Appel Appelgren

”Vi kan bli lite mer synliga”

Aktuellt Initiativ Mareld skulle enligt ursprungsplanen ge flera hundra poliser till i särskilt utsatta Stockholmsförorter. Nu har man lyckats värva 75 anställda, varav en del redan jobbar i de områden som initiativet omfattar.  2016-11-17

”Det kommer att underlätta”

Aktuellt Arlanda blir ett eget lokalpolisområde. En tanke med förändringen är att flygplatsen ska bli en mer attraktiv arbetsplats.  2016-08-11

F d polisstudent:
”Jag måste ge upp min dröm”

Insänt
”Jag vet inte vilken skillnad det kan göra att jag hör av mig till dig men jag ville berätta min historia för dig om varför jag måste ge upp min dröm.” Så skriver en före detta polisstudent i ett brev till Polisförbundets ordförande Lena Nitz, som Polistidningen fått lov att publicera.
  2016-05-25

Chefsrekryteringar underkänns i Överklagandenämnden

Aktuellt Erling Andersson fick inte jobbet som chef för trafiksektionen, men överklagade tillsättningen och fick rätt mot Polismyndigheten. Och han är inte ensam. (Uppdaterad fredag 18 mars)  2016-03-17

Anna Ramsten Foto: Pernilla Tofte

Fritt fram för återvändare?

Aktuellt Polisregion Mitt försöker locka avhoppade poliser att komma tillbaka till kåren. Det genom en annons på Polisen.se. ”Lite ironiskt” tycker Anna Ramsten, ordförande i Polisförbundet Mitt.   2016-03-10

stefan-anell

Bemötandet av
nya poliser en nyckelfaktor

Aktuellt Hur kan man på förhand avgöra vilka som kommer att passa bäst som poliser? Och vad kan få nyanställda poliser att vilja stanna i yrket? Det har forskaren Stefan Annell sökt svaret på.  2016-02-04

Patrik Engström

Patrik Engström

Tre frågor till Patrik Engström…

Aktuellt … chef för Noas gränspolissektion, angående regeringens krav på ökad andel verkställda utvisningar.  2016-01-15

Anders Westlund

”Det kommer
ingen efter mig”

Aktuellt Till nyår slutar Anders Westlund som chefsombudsman och blir pensionär. Han ser fram emot att få tid till annat, men är bekymrad över vem som ska ta hand om cheferna nu.  2015-12-17

Facklig kritik mot
tillsättning av gruppchefer

Aktuellt Väntan på tillsättningen av ordinarie gruppchefer har på många håll upplevts lång. Tillförordnades mandat är osäkra och metoden för tillsättning har påverkat takhöjden menar representanter för flera förbundsregioner.   2015-12-02

Kort varsel för nya polisassistenter

Aktuellt   2015-11-05

Polisutbildning inget
krav för gruppchefer

Aktuellt Polisutbildning är inget krav när Polismyndigheten söker gruppchefer i region Öst. Facket har heller inte bjudits in att ha synpunkter på kravprofilen, ett tillvägagångssätt som ska tillämpas i hela landet.  2015-10-22

”Man måste bli bättre
på att coacha kvinnor”

Aktuellt Nu är tillsättningarna av sektionschefer till Nationella Avdelningar (Noa) klara. Av 29 tillsatta chefer är endast fem kvinnor.
– Tjänsten har gått till den som är mest lämpad för anställningen, säger Johan Grenfors, biträdande chef för Noa. (Uppdaterad)  2015-08-05