ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Charlotte Nichols. Foto: Johan Svanestrand

Myndigheten behöver
fler enkätsvar

Publicerad 2018-06-13

Aktuellt Otillåten och otillbörlig påverkan samt självcensur. Det är ämnet för en enkät som Polismyndigheten mejlade ut till alla anställda i slutet av maj. Hittills har bara cirka en tredjedel svarat.

De senaste årens uppmärksammade attacker mot poliser, polishus och fordon hör till det som gör att Polismyndigheten vill kartlägga hur utbredda problemen är.

Polisförbundets Charlotte Nichols är ombudsman i arbetsmiljöfrågor. Hon ingår i styrgruppen för det nationella projekt, Medarbetarskydd, som enkäten är en del av. Hon berättar att deadline för att svara på enkäten är redan 14 juni.
-Det här är verkligen en väldigt viktig sak som det är så positivt att arbetsgivaren tar tag i. Enkätsvaren ska ligga till grund för förslag om exempelvis borttagna namn på tjänstehandlingar, saker som har efterfrågats sedan Hedenhös. Vi vill ha så många svar som möjligt för att få underlag för att kunna förbättra för alla anställda, säger Charlotte Nichols.
Och det är inte bara de som utsatts för hot och annan påverkan som behöver svara – helst skulle man se att alla skickade in enkäten för att få en så tydlig bild som möjligt av läget.

Enligt Polismyndighetens information om enkäten kommer inga personuppgifter att samlas in. Två säkerhetsprövade personer kommer att sammanställa svaren till en rapport.

Otillåten /otillbörlig påverkan

Otillåten påverkan är en handling som du uppfattar vara brottslig. Den riktas mot dig, eller närstående, och verkar vara ett försök att påverka hur du ska göra ditt jobb, eller få dig att låta bli.
Otillbörlig påverkan är samma sak, men med den skillnaden att handlingen eller liknande inte utgör brott.

Källa: Polisens FAQ om enkäten