ANNONS:

 

 

Ordförandeord

Om vikten av att agera i tid

Lena Nitz, ordförande

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 

 
 

Arkiv

Nu finns förutsättningarna
att höja polisernas löner

Publicerad 2017-10-17

Ordförandeord Vi befinner oss i en händelserik tid. Äntligen har politikerna förstått det Polisförbundet länge har sagt: Det behövs fler poliser. Det har föregåtts av många års kamp och svårigheter att få gehör för vår problembeskrivning. En problembeskrivning som innehåller bilden av poliser som får alldeles för lite betalt i förhållandet till det ansvar man har.

Nu är vi därför inne i en av de viktigaste avtalsrörelserna på länge. Det centrala avtalet är tecknat och nu förhandlar vi med Polismyndigheten. Nu är det hög tid för arbetsgivaren att bekänna färg och visa att de menar allvar med att uppvärdera polisyrket.

”Många är fortfarande poliser i själ och hjärta men har lämnat yrket för att få sitt privatliv och sin privatekonomi att gå ihop.”

Att bli polis är en dröm för många. Man vill skydda, hjälpa och ställa till rätta. Det är ett komplext yrke som kräver mycket av den enskilda individen. Därför är det hårda krav, med tuffa fysiska och psykiska tester, för att komma in på polishögskolan. Det är sedan med stolthet man tar på sig uniformen och går ut i arbetslivet.

Men när man väl börjar arbeta tränger sig verkligheten på. Dåliga arbetsförhållanden och -villkor samt låga löner har gjort att alldeles för många ger upp sin dröm och lämnar yrket.

Under första halvåret 2011 lämnade 32 poliser under 40 år yrket. Första halvåret i år lämnade 108 (!) poliser som inte fyllt 40. Även i åldersgruppen 40–60 år har det skett en kraftig ökning av poliser som slutat och förra året slutade poliser i en så hög takt att det inte kompenserades av påfyllningen av nya.
Arbetet med att uppvärdera polisyrket är därför fortsatt den absolut viktigaste frågan för oss.

I början av året tackade inrikesministern ja till vårt initiativ till en nationell samling för att uppvärdera polisyrket. Inom ramen för det arbetet har jag ännu tydligare kunnat trycka på behovet av bättre arbetsvillkor, höjda löner och en bättre löneutveckling. Sämst betalda är våra kollegor i yttre tjänst, de som oftast utsätts för hot och våld, de som har det mest riskfyllda arbetet.

Ur den nationella samlingen kom bland annat ett regeringsuppdrag till Polismyndigheten att göra mer i arbetsmiljöfrågan, en fråga som Polisförbundets förtroendevalda och skyddsombud stångas med dagligen. Polismyndigheten fick även i uppdrag att ta fram en strategisk och långsiktig plan för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten. De ska även arbeta för fler utvecklings- och karriärvägar inom myndigheten, något vi länge har efterfrågat. Syftet är att polisyrket ska bli attraktivare så att arbetsgivaren kan behålla och rekrytera nya poliser.

I sin budget för 2018 har Polismyndigheten självklart gjort en uppskattning av lönekostnaden efter revisionen (den vi i skrivande stund inte vet resultatet av än). Att det nu finns extrapengar från regeringen utöver det är något oerhört positivt ur Polisförbundets perspektiv. I förhandlingarna driver vi på hårt för att pengarna ska gå till löner.

Högre löner är det viktigaste faktorn både för att hålla kvar erfarna och kompetenta poliser och för att locka tillbaka dem som slutat. Många är fortfarande poliser i själ och hjärta men har lämnat yrket för att få sitt privatliv och sin privatekonomi att gå ihop. Nu är det hög tid att vända den utvecklingen.

Men det är en lång väg kvar och nöjd är jag först när jag ser mer pengar i våra medlemmars lönekuvert.

Lena Nitz
ordförande
Polisförbundet