Annons
Annons

Kvinnor rustar sig för ledarskap

Polisförbundet vill öka jämställdheten i styrelser och på ordförandeposter. Men än är det en bit kvar. När Sophia Willander gick ledarskapsprogrammet Irma blev det tydligt att hon inte var ensam om att uppleva härskartekniker i en idéburen organisation.
Polisförbundet vill öka jämställdheten i styrelser och på ordförandeposter. Men än är det en bit kvar. När Sophia Willander gick ledarskapsprogrammet Irma blev det tydligt att hon inte var ensam om att uppleva härskartekniker i en idéburen organisation.

Sophia Willander började jobba som polis 2004. Sedan några år tillbaka arbetar hon fackligt på heltid, dels som ordförande i Polisförbundet region Syd och dels som ledamot i förbundsstyrelsen. För omkring fyra år sedan, mitt under Polismyndighetens stora omorganisation, fick hon syn på ett mejlutskick från förbundet.

– Det handlade om ett ledarskapsutvecklings- och mentorskapsprogram för kvinnliga ledare. Jag tyckte det lät spännande, inte minst för att det enbart riktade sig till kvinnor, säger Sophia Willander.

Hon tvekade ändå en aning inför att söka. Polisens omorganisation påverkade förbundet och utbildningen hade ett stort fokus på att utveckla individer snarare än verksamheter. Men nyfikenheten tog överhanden, så hon anmälde sitt intresse – och kom in. Något hon är tacksam över i dag.

– Det är en av de bästa utbildningarna jag gått. Den största behållningen var att träffa alla fantastiska kvinnor, få höra andras utmaningar och erfarenheter och inse hur lika vi är. Det är något som sticker ut med att vara kvinna i toppen.

Irma är ett utbildningsprogram som vänder sig till kvinnor som är eller vill bli ledare i den idéburna sektorn: fackförbund, biståndsorganisationer, studieförbund, rörelser och stiftelser. Det har funnits i över två decennier och i september gick den 32:a omgången av stapeln. Bakom programmet står den fristående organisationen Ledarinstitutet som TCO var med om att starta i början av nittiotalet.

Till varje utbildningsomgång köper Polisförbundet minst två platser som förtroendevalda har möjlighet att söka en gång per år. Under utbildningsåret möts deltagarna vid sammanlagt nio utvecklingsträffar.

 

Dessutom har varje deltagare regelbundna träffar med en mentor. För Sophia Willander var det en ögonöppnare att träffa andra kvinnor med ledande roller i liknande verksamheter. I takt med att hon fick insyn i de andras vardag började hon se likheter med sådant hon själv var med om. En ilska växte fram.

– Jag har märkt att kvinnor inte lyssnas till på samma sätt som män när de pratar. Och jag har ofta upplevt att manliga kollegor tar åt sig äran för idéer som deras kvinnliga kollegor kommit på. Under utbildningen förstod jag att det här är väldigt vanligt, och det gjorde mig förbannad.

Härskarteknikerna fortsätter att dyka upp, även om de är lättare att hantera med en ökad medvetenhet, tycker Sophia Willander. Polisen har extra stora utmaningar när det gäller jämställdhet och representation, påpekar hon.

– Många säger att det viktiga är att rätt person hamnar på rätt plats. Men det finns ju också en annan sida av myntet. Att vi har en kvinnlig ordförande i förbundet nu har gjort jättemycket för mig och andra kvinnor i organisationen. Det öppnar upp för fler att komma efter.

Ann-Charlotte Eriksson är ledarskapsutvecklare och programchef för Irma. Hon betonar att en viktig del av utbildningen är att hitta sitt eget sätt att leda i en värld som till stor del formats av och anpassats för män.

– Kvinnor förväntas i sitt ledarskap följa en manlig norm, vilket gör att de kan anses som kalla och hårda ledare. De blir lätt utpekade som lite speciella. Att lyckas forma sitt eget ledarskap och inte falla in i en stereotypt manlig roll är viktigt för kvinnliga ledare, säger Ann-Charlotte Eriksson.

Orsaken till att Irma skapades var att de flesta som fick framstående ledarpositioner i idéburen sektor var män. Det har blivit bättre, men fortfarande dominerar männen i dessa ledarroller, enligt Ann-Charlotte Eriksson. Ett faktum som avviker från många idéburna organisationers grundvärderingar om alla människors lika värde och strävan mot ett jämställt samhälle.

Att leda just medlemsorganisationer innebär också speciella förutsättningar jämfört med andra typer av verksamheter. Förtroendevalda och medlemmar har ett starkt engagemang och ambitionerna är ofta höga. Samtidigt kan det som ledare vara svårt att snabbt komma till handling.

– Alla beslut fattas ju demokratiskt, och därför är det en ganska omfattande process att leda i idéburna organisationer. Man måste lyckas fånga engagemanget som finns bland medlemmarna så att idéer och mål förverkligas.

Irma utgår från deltagarnas individuella behov. Syftet är att kvinnorna ska utveckla sitt ledarskap utifrån sina egna utmaningar. Sophia Willander jobbade under programmet mycket med att förbättra sin planering och struktur. Där hade hon stor hjälp av sin mentor, en nyligen pensionerad kvinnlig HR-chef, som hon träffade en gång i månaden.

– Jag har fått så mycket hjälp med verktyg och övningar. Nu dyker inte saker upp som en blixt från klar himmel längre. Otroligt skönt.

Stefan Eklund är ordförande i Region Stockholm och ledamot i förbundsstyrelsen. Han är ansvarig för förbundets platser på Irma. Programmet är ett sätt att lyfta fram kvinnorna i organisationen, menar han.

– Vi behöver bli bättre så att fler får möjlighet att gå hela vägen. Att kvinnor kan ta ledarroller lokalt, i regionstyrelser och förbundsområdesstyrelser. Det är viktigt att kvinnor får den kunskap och de verktyg som behövs för att nå de här posterna.

Något konkret mål för den kvinnliga representationen har förbundet inte satt upp.

– Man blir ju vald till en position i förbundet, det är det som är svårt. Men vi kan öka förutsättningarna för att kvinnor ska bli valda, se till att valberedningen har kvinnor att välja på.


Utvecklar kvinnors ledarskap i facket

Ledarskapsutvecklingsprogrammet Irma genomförs av Ledarinstitutet och vänder sig till kvinnor som är eller vill bli ledare i idéburen sektor.

Varje utbildning löper under ett år och utgår från deltagarnas erfarenheter vilket gör programmet unikt för varje grupp.

Alla deltagare matchas också med en mentor. Adepten leder och förbereder träffar med mentorn regelbundet under utbildningsåret.

Syftet med programmet är bland annat att skapa erfarenhetsutbyte och nya nätverk, öka jämställdheten och bidra till deltagarnas utveckling.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser