Annons
Annons

Förbundsstyrelsens svar på ”Öppet brev om bemanningsavtalet”

Replik

Tillsättningar och rekryteringar inom svensk polis hör till en av Polisförbundets viktigaste frågor. Vi har under lång tid drivit på för att stärka vårt inflytande vid chefstillsättningar och vi har skapat ett nationellt bemanningsnätverk i Polisförbundet för att få tryck i frågorna.

Efter omorganisationen 2015 har våra möjligheter att medverka vid tillsättningar försämrats kraftigt. Det misstroende som nu har kommit upp i det mediala ljuset är en direkt följd av att det inte finns tillräcklig insyn eller transparens i hur rekryteringarna går till. Eftersom problematiken vid bemanningar endast är en del av ett större sammanhang i inflytandefrågorna, så upplevs nog trögheten i systemet i just dessa frågor som extra stor.

Vi välkomnar därför det engagemang som finns inom Polisförbundet och att bemanningsfrågorna ledde till viktiga diskussioner och nödvändiga beslut under Polisförbundets kongress i höstas.

Fackliga organisationers medverkan vid tjänstetillsättningar är av största vikt för att undvika nepotism och vänskapskorruption, men också för att undvika misstankar om att sådant förekommer. Facklig insyn och medverkan vid tillsättningar innebär därför en ökad legitimitet för verksamheten och för de som får en chefstjänst. Vidare har de fackliga organisationerna ofta andra kunskaper och andra perspektiv på tillsättningar, vilket starkt kan bidra till att det i slutänden blir rätt person på rätt plats. 

Polismyndighetens bemanning är en avgörande framtidsfråga för svensk polis och förbundsstyrelsen arbetar med att se över det bemanningsavtal vi har i dag. Det innebär bland annat att vi, i enlighet med kongressens beslut, jobbar med frågan i bemanningsnätverket där samtliga regioner finns representerade. Förbundsstyrelsen, som är Polisförbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna, har två bifallna motioner gällande bemanningsavtalet att förhålla sig till. Vi måste arbeta strategiskt och långsiktigt och få fram en så tydlig problembild som möjligt, innan vi vet vilken väg som är den bäst lämpliga att gå vidare med. Problembilden tas delvis fram med hjälp av nätverket där regionernas input är avgörande. Det slutliga beslutet kommer få konsekvenser och dessa måste bli så bra som möjligt, därav vikten av en noggrann analys inför beslut.

Frågan om chefstillsättningar har också varit återkommande i samtal med polisledningen, och har aktualiserats i och med den senaste tidens uppmärksammade händelser.

Som högsta ledning för Sveriges största myndighet har man ur vårt perspektiv allt att vinna på att det finns en transparens i hur tillsättningarna går till och att arbetstagarorganisationerna varit delaktiga i processen, för att tillse att inga oegentligheter eller felaktigheter begås. Ingen gynnas av ett utbrett chefsförakt, vilket kan bli konsekvensen om vi fortsatt lämnas utanför bemanningsprocessen.

Tillsammans som förbund arbetar vi fortsatt målmedvetet för att stärka vårt inflytande.

Våra medlemmar förtjänar att få de bästa cheferna och för att de ska få det måste förtjänst och skicklighet alltid vara avgörande vid chefstillsättningar. 

Polisförbundets förbundsstyrelse
Katharina von Sydow

Sophia Willander
Tomas Stjernfeldt
Patrik Danielsson
Pia-Karin Eriksson
Joakim Moritz
Robert Pettersson
Anna Ramsten

Mikael Sjöstedt
Johanna Spjut
Roger Östergren

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst