ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Tilltron till omorganisationen svag, enligt medlemsundersökning

Publicerad 2016-02-16

Aktuellt Tre av fyra som svarat på Polisförbundets webbenkät tror inte att den pågående omorganisationen kommer att öka polisens effektivitet.

Enkätundersökningen genomfördes i november 2015 och inte en enda av de som svarat tyckte då – tio månader efter att den nya Polismyndigheten sjösattes – att omorganisationen gjort polisen mer effektiv. Fem procent ansåg att polisen blivit mer enhetlig och fem procent svarade att de inte visste om polisen blivit mer effektiv eller enhetlig.

Vid undersökningstillfället var det bara Stockholm som med nöd och näppe klivit in i Nyläge 2, men inte heller när de svarande blickade framåt var bilden positiv: Tre av fyra tror inte att effektiviteten kommer att öka. 45 procent tror till och med att effektiviteten på sikt kommer att minska.

Det finns även frågor om stress i medlemsundersökningen. Enligt en text av Polisförbundets ordförande Lena Nitz på polisforbundet.se upplever sju av tio  mer negativ stress på jobbet nu än före omorganisationen. ”Flera av dem uppger tröstlöst att de inte ens har tid att äta eller gå på toaletten under sina arbetspass. Då har stressnivån gått långt över en acceptabel gräns,” skriver Lena Nitz.

Det är Novus Opinion som genomfört undersökningen. De har, efter att ha skrivit på ett sekretessavtal med Polisförbundet, slumpvis plockat fram adressuppgifter ur medlemsregistret till medlemmar som de mejlat enkäten till. En del mejl studsade, men av de som bedöms ha nåtts av mejlen svarade 42 procent, 2558 poliser, på webbenkäten.

Det är en helt godkänd svarsfrekvens, enligt Mats Lindström, seniorkonsult på Novus.
– Som vanligt är det fler äldre än yngre som svarat och fler förtroendevalda än övriga medlemmar, men resultaten som vi redovisat är viktade, säger han till Polistidningen.

Bland annat Dagens Nyheter har lyft krav från Lena Nitz på en kriskommission, krav som såväl ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving som inrikesminister Anders Ygeman avvisar.

Inrikesministern uppger enligt DN att hans förtroende för polisledningen är obrutet. Statskontoret håller på med en utvärdering av omorganisationen, en första rapport kommer att presenteras senare i år.