Annons
Annons

Svårt uppdrag för valberedningen

1 juni 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Inför höstens val av ny förbundsstyrelse har det bara kommit in ett tjugotal nomineringar. Det gör att valberedningen kan få ett svårt jobb. Särskilt som det finns motsättningar inom förbundet just nu.Inför höstens val av ny förbundsstyrelse har det bara kommit in ett tjugotal nomineringar. Det gör att valberedningen kan få ett svårt jobb. Särskilt som det finns motsättningar inom förbundet just nu.

– Det hade underlättat valberedningens arbete om förbundsområdena ansträngt sig mer och nominerat fler, säger Krister Linnell i valberedningen. Samtidigt är det ju också en demokratisk rättighet att välja att inte nominera.

Vill inte sitta i styrelse med Ericson

Totalt har valberedningen fått in ett tjugotal nomineringar till posterna i förbundsstyrelsen. Inför förra valet, för fyra år sedan, fanns det drygt trettio personer nominerade. Bland dem som är nominerade finns också kandidater i den sittande förbundsstyrelsen som har sagt att de står till förfogande för en ny mandatperiod. Men bara under förutsättning att förbundets tidigare förste vice ordförande Lars Ericson inte väljs in i styrelsen igen. Lars Ericson kandiderar nu till ordförandeposten och är nominerad av förbundsområde Stockholm.

Lars Ericson avgick tidigt i höstas, efter en konflikt mellan honom och styrelsen. Enligt styrelsen handlade det om att Ericson inte ville lägga alla kort på bordet angående vilka uppdragsgivare han hade haft i sitt eget företag, som verkade inom det arbetsrättsliga området. Lars Ericson menar å sin sida att det handlade om brist på förtroende och en konflikt mellan honom själv och ordförande Jan Karlsen (se PT 6-7/05).

Medlemmarnas bästa

En av dem i den sittande styrelsen som har reserverat sig mot att sitta i styrelsen tillsammans med Lars Ericson är Ulrik Lindqvist. Han hänvisar till medlemmarnas bästa i sitt ställningstagande.

– För mig är en grundprincip i det fackliga arbetet att det handlar om ett förtroendeuppdrag, jag ska agera i medlemmarnas intressen. Då får det inte finnas några tvivel om att jag kanske har andra, konkurrerande, intressen. Eftersom Lars Ericson inte ville tala om vilka kunder och konsultuppdrag han hade haft, så känner inte jag att det finns något förtroende och vill inte sitta i en styrelse tillsammans med honom. Vi är till för medlemmarna, då ska vi också redovisa alla andra uppdrag.

Men Lars Ericson har starkt stöd från sitt förbundsområde, Stockholm.

– Här känner jag att jag har ett orubbat förtroende, säger Lars Ericson.

Förtroendevald väljer inte medarbetare

När det gäller det faktum att ledamöterna i den sittande styrelsen har lämnat förbehåll, säger Lars Ericson att det har gjort honom betänksam.

– Det känns som ett odemokratiskt sätt att vara med i processen. Visserligen får var och en ha sitt eget fria tyckande. Men som förtroendevald individ väljer du inte dina medarbetare, det är organisationen som väljer åt dig. Jag hoppas att vi lägger hela det här bakom oss när vi går till val. Det har jag gjort och jag utgår från att den styrelse som väljs kommer att sätta medlemmarnas bästa i fokus, för det är det som är uppdraget.

Förbundets nuvarande ordförande Jan Karlsen har ett starkt stöd från flera förbundsområden. Han är nominerad och ställer upp i höstens val till en ny period på ordförandeposten.

– Det tillhör ju den normala demokratiska processen att det finns fler kandidater, sedan är det medlemmarna som väljer. Nu avvaktar jag att valberedningen lägger sitt förslag till ny styrelse och jag hoppas naturligtvis att det blir en stark nominering av den sittande styrelsen. Jag hoppas på att få fortsätta jobba tillsammans med dem eftersom jag tycker att de har gjort ett utmärkt jobb för förbundet, säger Jan Karlsen.

Trots förbehåll och få nomineringar räknar valberedningen med att kunna presentera ett förslag till ny styrelse i slutet av juni. I nästa nummer av Polistidningen kommer vi att redovisa valberedningens förslag.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst