Slutspurt i avtalsrörelsen

11 oktober 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När avtalsrörelsen gick in i det absoluta slutskedet fanns det fortfarande några viktiga frågor kvar att lösa. Dit hörde till exempel vilken nivå de lägsta löneökningarna ska ligga på.När avtalsrörelsen gick in i det absoluta slutskedet fanns det fortfarande några viktiga frågor kvar att lösa. Dit hörde till exempel vilken nivå de lägsta löneökningarna ska ligga på.

Polisförbundet och de andra förbunden som förhandlar tillsammans* inom det statliga området vill att det nya avtalet ska matcha andra branscher, som redan är klara med sina förhandlingar.

– Vi tittar självklart på nivåerna på övriga arbetsmarknaden, bland annat teknikavtalet som tecknades i våras och som på en treårsperiod hamnar på cirka tio procent. Konjunkturinstitutets prognoser avseende lönekostnadsökning är också intressanta, eftersom de ligger på en ännu högre nivå, sa Polisförbundets förhandlingschef Jan Wallin.

Arbetsgivarverket å andra sidan sneglar istället på ramanslagen i budgetpropositionen. De indikerar hur stort utrymme det kommer att finnas för löneökningar de kommande åren. Där handlar det om ungefär en procent för nästa år.

Detta var en av de frågor som diskuterades på det avtalsråd som hölls mitt i det intensiva slutskedet av avtalsrörelsen. Då träffades alla ordföranden i Polisförbundets förbundsområden, och förhandlingschefen Jan Wallin informerade om läget.

Förutom nivåerna i avtalet finns det en del andra frågor där facket och arbetsgivaren ännu inte är överens. Det handlar exempelvis om ett nytt, nationellt arbetstidsavtal och hur en tidigare pension för poliser ska finansieras.

En tydlig ambition från Rikspolisstyrelsen är att ha så få lokala avtal som möjligt på myndighetsnivå. Likhet över landet är parollen. Alla uppmanades därför att gå hem och inventera vilka lokala avtal man har och snarast meddela vilka avtal man vill behålla i framtiden:

– Vi har fått in några önskemål från ett par förbundsområden, men vi tror att fler måste se över sina lokala avtal, säger Jan Wallin som poängterar att samtliga avtal på myndighetsnivå upphör att gälla om inte myndigheterna rapporterat till RPS att avtalen bör vara kvar.

* Förhandlingsdelegationen OFR S/P/K

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst