Annons
Annons

Stressen förstör arbetsmiljön

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jessica Hermann och Måns Borgny, skyddsombud i Östergötland, är eniga. Övertidsproblemet måste lösas och stressen minska, annars kommer antalet sjuka poliser att öka lavinartat.Jessica Hermann och Måns Borgny, skyddsombud i Östergötland, är eniga. Övertidsproblemet måste lösas och stressen minska, annars kommer antalet sjuka poliser att öka lavinartat.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– (JH) Övertiden måste lösas. Problemet är att den är inbyggd i systemet. Frågan handlar mycket om lojalitet mot kollegorna och att många poliser vill jobba övertid. Men personalbrist ska inte lösas med hjälp av kollegialitet utan med mer personal.

– (MB) Delvis går övertiden att organisera bort, parallella listor är en bra idé. Poliser kommer alltid att vara tvungna att arbeta över ibland, men det jag vänder mig emot är att det är en del av vardagen nu.

Är idén om nationella skyddsombud bra?

– (MB) Makten samlas centralt hos RPS, därför är det viktigt att det finns skyddsombud som har en helhetssyn. Jag kan också tänka mig ett utbyggt remissystem som går ut på att alla skyddsombud kontaktas och ges möjlighet att säga sitt.

Vilken status tycker ni att arbetsmiljöfrågor har hos arbetsgivaren?

– (MB) Myndigheterna har goda intentioner. Det är lätt att få igenom arbetsmiljöutbildningar och driva en del frågor. Samtidigt är cheferna ofta dåliga på det personliga engagemanget. Ett vanligt dilemma är också att skyddsombuden kopplas in för sent, då är det dyrt och svårt att rätta till sådant som har gått fel.

– (JH) Sådär. Ett exempel är ett arbetsmiljömöte som vi hade, då den mycket kompeten ta Maria Steinberg (Jur. dr i arbetsmiljörätt. Reds anm.)var inbjuden att tala . Många chefer lät bli att komma. Till en tre dagar lång arbetsmiljöutbildning uteblev också flera högre chefer. Man pratar om att arbetsmiljö är viktigt men man prioriterar den inte Jag har också varit med om den skrämmande situationen att kollegor har varnat mig, sagt att det inte är bra för karriären att engagera sig som ombud.

Har ni schemalagd tid för arbetsmiljöarbetet?

– (MB) Ja, jag jobbar nästan heltid som skyddsombud. Trenden går mot att de anställda vänder sig till oss i första hand istället för till arbetsgivaren. Det är roligt att kollegorna har stort förtroende för mig, samtidigt innebär det en stor arbetsbörda.

– (JH) Nej, jag får dra i arbetsmiljöfrågorna när det finns tid över. Jag har som princip att inte ta med mig arbete hem men ibland är det svårt att koppla bort, man blir berörd. Det har hänt att jag gråtit när jag förstått hur mina kollegor har det. I Norrköping är polishuset i dåligt skick vad gäller värme och ventilation. Ett problem som kolleger påtalat i ett par år utan att bli tagna på allvar.

Vilken är den största arbetsmiljömässiga förändringen under dina år som polis?

– (MB)Säkerhetsmässigt har bastaktiken betytt mycket. Bättre utrustning och debriefing är också moderniseringar som är mycket positiva jämfört med hur det var när jag började för 20 år sedan. På minuskontot finns stressen. Poliser har inte råd att vara sjuka och knappt råd att gå i pension längre. Jag tror inte att vi har sett resultatet ännu av hur pressen på jobbet påverkar oss på längre sikt.

– (JH) Jag är ju ny på jobbet men säger också att stressen ökar. Det förs mer statistik och mätbara resultat ses som både mål och medel. Det kan också vara så att vi betraktar fler situationer som arbetsmiljöproblem i dag än man gjorde tidigare, och det är bra. Ljudet när en fyllerist bankar på gallret en hel natt är ju ett arbetsmiljöproblem och ingenting annat.

Namn: Jessica Hermann, 35 år.

Bor: Norrköping

Jobbar: Utlänningsroteln, Norrköping. Skyddsombud.

Namn: Måns Borgny, 46 år.

Bor: Rimforsa

Jobbar: Närpolisen i Kinda/Ydre. Huvudskyddsombud i Östergötland.

Förbundsområde Östergötland

Antal medl: 649

Antal förtroendevalda: 71 förtroendevalda och 17 skyddsombud.

Ordförande: Thomas Agnevik

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser