Annons
Annons

”Mindre kompetent” efter funktionsutbildning

Uteblivet lönepåslag, stängda karriärvägar och tillbaka till provanställning. Civila som har gått funktionsutbildningen till polis upplever nackdelar med sin nyvunna kompetens.
8 maj 2023, 08:46

Innan Anders Schelander gick den funktionsinriktade utbildningen till polis jobbade han som civilanställd förundersökningsledare på Polisen i Borås – en placering som han hade fått genom ett arbetsledningsbeslut. Den vägen är numera stängd för honom, eftersom han har blivit polisassistent. Som polis måste man vara minst inspektör för att kunna arbetsledas till ett sådant jobb.
– Min tidigare anställning som civil handläggare motsvarade den polisiära graden inspektör. Så jag har gått i skola i ett och ett halvt år och blivit mindre kompetent om man hårdrar det lite grann.

Det enda sättet för honom att bli FU-ledare nu är om arbetsgivaren utlyser en sådan anställning som han får söka i konkurrens med andra i ett öppet rekryteringsförfarande. Då kan han bli uppgraderad till inspektör i den nya anställningen (förr kunde polisassistenter bli inspektörer per automatik efter ett visst antal år, men den möjligheten har försvunnit).

Mycket talar för att arbetsgivaren kommer att använda arbetsledningsbeslut oftare framöver. Det säger Patric Forsgren, ordförande för Polisförbundet i Älvsborg där Borås ingår. En anledning är att HR-avdelningen är så hårt belastad att den inte kan hjälpa till med rekryteringar.
– Följden blir att polisassistenter gallras bort i ett tidigt skede medan civilanställda handläggare är behöriga att ge in en intresseanmälan för den här typen av jobb.

Patric Forsgren
Patric Forsgren, ordförande Polisförbundet Älvsborg.

Han berättar att arbetsgivaren i Älvsborg nyligen gick ut på Intrapolis med en annons om lediga FU-ledarjobb som de anställda kunde anmäla intresse för. Jobben skulle tillsättas genom arbetsledningsbeslut, vilket innebar att polisassistenter var diskvalificerade. Patric Forsgren tog en diskussion med arbetsgivaren som senare drog tillbaka annonsen och utlyste jobben som nyanställningar i stället. Enligt polisområdeschef Peter Sörstedt gjorde man det för att undvika en situation som kan upplevas som orättvis.  
– Vi insåg att vi har medarbetare som har gått från att vara civila handläggare med rätt kompetens för jobbet som numera är polisassistenter och inte kan arbetsledas till de här jobben.

Peter Sörstedt_S7A9666_Klar
Peter Sörstedt, polisområdeschef i Älvsborg.

Foto: Polisen.

Men problemet inte är begränsat till de funktionsutbildade, poängterar han.
– Jag kan ju ha en polisassistent som sitter som utredare med FU-ledardelegation och har lång erfarenhet av det men ändå inte kan arbetsledas till att bli FU-ledare.  

Att arbetsgivaren tvingas till arbetsledningsbeslut på grund av bristande stöd från HR-avdelningen håller han inte med om.
– I vår region har vi satt av mycket egen resurs för att klara av rekryteringsförfarandet själva.

Att gå funktionsutbildningen till polis kan stänga arbetsledningsvägen till befattningar som FU-ledare och gruppchef. Men det öppnar samtidigt andra karriärvägar, enligt Peter Sörstedt.
– Du får en bredare kompetens och kan matchas mot andra delar av vår verksamhet som kräver en polisiär bakgrund.

Polistidningen har pratat med ytterligare en funktionsutbildad polis som vill vara anonym. Han var civil utredare tidigare och gick tillbaka till utredarjobbet efter utbildningen. Men trots att han hade byggt på sin civila kompetens med en polisiär fick han inget lönepåslag. I stället fick han beskedet att myndigheten hade sett över hans lön i samband med nyanställningen som polisassistent men bedömt att han låg rätt i lönespannet för funktionen utredare.
– Jag fick höra att jag låg högt i lön jämfört med andra nyanställda polisassistenter och borde se det positiva i det.

Han känner sig inte övertygad av det argumentet.
– Att fortsätta i samma funktion, men som polisassistent, innebär ett utökat ansvar med högre svårighet och högre personlig risk. Och som polis har jag skyldigheter utanför arbetstid som jag inte hade som civil.

Han tycker att det är ologiskt att förändringen från civil utredare till en polisiär motsvarighet inte ansågs vara skäl för en ny lön, men däremot för att ge honom en ny provanställning.
– Jag har redan prövats i funktionen som civil.

Men arbetsgivaren kanske tycker att du behöver bevisa dig i de polisiära delarna, till exempel våldsanvändning?
– Jo, men samtidigt har jag prövats i de delarna under sex månaders aspiranttjänstgöring, och bedömts uppnå kompetens för en nyanställd polisassistent.

Johan Nilvé
Johan Nilvé, chef för HR-avdelningen i Väst.

Foto: Polisen.

Polistidningen bad Polismyndigheten kommentera kritiken från de funktionsutbildade poliserna. I ett mejl skriver Johan Nilvé, chef för HR-avdelningen i Väst, att myndigheten inför 2023 års utbildningsstart förtydligat sin riktlinje kring lönesättning av polisassistenter efter genomgången funktionsutbildning. Nu framgår ”att den utökade kompetens som det innebär att få polismans befogenheter också bör generera en ny, högre lön. Denna aspekt kommer, på ett tydligare sätt, att ligga med i bedömningen i regionens lönesättning framöver.”

Att funktionsutbildade får en provanställning som nyblivna polisassistenter motiverar han med att det får ”en ny anställning med ett delvis nytt uppdrag och ansvar”.

Utbildning i 1,5 år

Den funktionsinriktade utbildningen är en komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen och genomförs under drygt 1,5 år. Studenterna är anställda vid Polisen under studierna och får lön. Sökande måste uppfylla kravprofilen för den aktuella funktionen samt de antagningskrav som gäller för den ordinarie polisutbildningen. 

Källa: Polisen. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst