Annons

Annons

Tidigare pension – så funkar det

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Snart kan svenska poliser sluta vid 61, utan att pensionen blir lägre. Inga andra offentligt anställda har samma möjlighet.Snart kan svenska poliser sluta vid 61, utan att pensionen blir lägre. Inga andra offentligt anställda har samma möjlighet.

När det nya pensionssystemet är utbyggt kommer poliser som går i pension när de är 61 inte att tära på sina pengar i det vanliga tjänstepensionssystemet under de första fyra pensionsåren.

Tidigare har poliser, precis som alla offentliganställda, haft en avsättning till tjänstepensionen om 4,5 procent. Men i och med det nya avtalet avsätts ytterligare 4,6 procent till varje individ. Beloppet beräknas på den anställdas fasta månadslön och sätts in på ett individuellt konto. Från dessa konton tas pengar för att finansiera tidiga pensioneringar.

Det är bland annat rationaliseringar i det allmänna förmånsavtalet/arbetstidsavtalet som gett utrymme för förbättringen. Bland annat har ett förenklat system för föräldratillägg införts samtidigt som rätt till läkemedel och läkarvård tagits bort.

Dessutom har arbetstidsavtalet ändrats så att grunden för veckoarbetstiden är 40 timmar för alla. Partsavsikten är att detta ska förlänga arbetstiden med i snitt en timme i veckan. Men för en del poliser kan det innebära mer och för andra mindre. För myndigheter som drabbas av många extratimmar kommer det att finnas förhandlingsutrymme om ekonomisk ersättning.

Slipper göra reklam

De insatta pensionsmedlen förvaltas av Kåpan Pensioner som samägs av parterna. En av fördelarna med detta är att förvaltaren inte behöver marknadsföra sig. De administrativa kostnaderna blir därför låga och utdelningen/avkastningen högre.

– Dessutom är det bruttopengar (oskattade reds anm.) som sätts in. Vi är mycket nöjda med arrangemanget, säger ombudsman Bengt Sundberg.

Tidigare räckte det med 15 goda år för att fylla pensionskontot. Nu är intjänandeperioden lika lång som yrkeslivet. Därför kan två kollegors situation skilja sig mycket åt beroende på hur gamla de är och hur länge de har arbetat.

Alla kan dock genom egna val korta intjänandeperioden eller höja sin pensionsnivå. Bland annat går det att omvandla sparad semester till pengar som sätts in i Kåpan extra.

För de poliser som var 45 år eller äldre den 31 december 2007 görs dessutom en extra insättning av medel som fonderats av Kammarkollegiet. Detta ger dem en möjlighet att sluta tidigare trots att de inte kan tjäna in full nivå i systemet med avsättningen 4,6 procent.

Osäkert hur hög pensionen blir

Exakt hur stor pensionen blir kan ingen säga med säkerhet. Går förvaltningen av de insatta pengarna bra ökar sannolikheten för att pensionen stiger. Men även med en mycket god utveckling på de finansiella marknaderna blir den pension som utgår mellan 61 och 65 år aldrig högre än lönen.

– Det finns en gräns enligt avtalet. 80 procent är max, men det innebär inte att man förlorar några intjänade pengar utan det överstigande beloppet fortsätter att betalas ut efter 65 års ålder, säger Bengt Sundberg.

Varför kan inte den enskilda få pengarna i den individuella fonden utbetalda som lön och placera dem efter eget huvud?

– Avtalet med RPS syftar till att möjliggöra en tidigare pension. Om pengarna hade disponerats fritt skulle avsikten gå förlorad och viljan att träffa avtal inte funnits. Dessutom hade pengarna beskattats, säger Bengt Sundberg.

2) Med näringslivet som inspiration

Eddie Olsheimer, konsult hos Svensk pensionsutbildning, utesluter inte att polisen snart kommer att få helt premiebaserade pensioner liknande de som privatanställda tjänstemän har i dag. Poliser kommer då i högre grad än andra statligt anställda att kunna påverka sin pension genom egna placeringar och val.

– Det är bingo om börsen stiger rejält, säger Eddie Olsheimer.

Han är övertygad om att det är klokare att vara aktiv än passiv. Vill du inte själv placera dina pensionspengar, eller har du inte tid, överlåt det på någon annan.

– Jag kan se på mig själv. Hade inte jag tagit hjälp kunde det ha gått riktigt åt skogen.

Men till för inte så länge sedan gick det bra att skjuta besluten framför sig. Nu är det inte ovanligt att man börjar pensionsspara och planera i samma stund som bläcket torkar på det första anställningsbeviset. Men hur ekvationen går ihop är det ingen som vet innan den sista kronan utbetalas.

Eddie Olsheimer beskriver ett system som är så komplext att inte ens de mest insatta alltid förstår det.

Proffsen satsade fel

Som exempel nämner han då staten började skjuta över pensionsansvaret på medborgarna för ett tiotal år sedan. Experterna på den nyskapade Premiepensionsmyndigheten var oense om mycket. Två råd var emellertid nästan alla överens om:

Välj så att dina pengar inte hamnar i den olönsamma sjunde AP-fonden!

Satsa absolut inte på Rysslandsfonder!

– Med facit i hand är det bara att konstatera att sjunde AP-fonden länge gick bäst av alla pensionsfonder. Och Rysslandsfonderna har varit en riktigt fin affär.

Förr, då systemet med ATP-pension enligt garantimodellen var förhärskande, gick det ganska lätt att räkna ut hur stor en persons pension skulle komma att bli. Personer med en sen lönetopp gynnades eftersom det räckte med 15 goda löneår för att få fullt utfall. Med andra ord var det ur pensionsvinkel sett inte fel att vara student till 45-årsåldern och sedan satsa på en karriär med snabb löneutveckling.

Problemet var att de garanterade pensionerna måste betalas, även om företaget Sverige skulle gå dåligt i framtiden. I värsta fall hotade försäljning av statens tillgångar.

Stressa inte med att spara

Det nuvarande systemet, som PA 03 är en del av, bygger på både förmåner och avgifter. Arbetsgivaren vet inte hur mycket pensionerna kommer att kosta men avsätter pengar till dem, pengar som helst ska växa.

– Men det råder inget tvivel om att avtalet är mycket förmånligt som det ser ut i dag, säger Eddie Olsheimer.

Han understryker att övergången till ett nytt pensionssystem i mycket handlar om inställning. Inom den privata försäkringsbranschen har man alltid räknat med konjunktursvängningar och försökt förhålla sig till dem. Eddie Olsheimer har ett lugnande besked till alla som får något jagat i blicken när pensioner diskuteras: Privat pensionssparande kan man gott vänta med tills det står klart hur det går med pengarna som arbetsgivaren avsätter.

– Du bör ha en bra lön och överblick innan du börjar med den typen av sparande, säger Eddie Olsheimer.


Ordlista pension:

Tjänstepension: Betalas in av arbetsgivaren. Ett komplement till den allmänna pensionen.

PA 03: Avtal om tjänstepensionen. Omfattar statligt anställda.

Kåpan: Avgiftsbaserad pension. Byggs upp genom att en viss procent av lönen avsätts varje månad.

ATP: Allmänna tilläggspensionen. Togs bort 2003 och ersattes av tilläggspensionen och garantipensionen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser