Annons
Annons

Mer makt åt RPS enligt utredare

1 mars 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Regeringen måste granska resursfördelningen mellan polismyndigheterna. Det är Ekonomistyrningsverkets slutsats i en ny rapport.Regeringen måste granska resursfördelningen mellan polismyndigheterna. Det är Ekonomistyrningsverkets slutsats i en ny rapport.

I februari presenterade Ekonomstyrningsverket (ESV) en rapport efter att ha granskat Rikspolisstyrelsen (RPS). Rapporten behandlar RPS förmåga att styra de enskilda polismyndigheterna. På flera punkter finner ESV utrymme för förbättringar.

Först och främst råder en situation då polisstyrelserna, länspolismästarna, rikspolisstyrelsen och rikspolischefen inte vet vem som ansvara för vad. En orsak till detta som rapportförfattarna anger kan vara att arbetssättet inte är detsamma i hela landet. Till exempel polisstyrelserna har olika framträdande roll beroende på vilken region det gäller. Detta får till följd att också länspolismästarnas ansvar skiftar.

En oroande slutsats som uttrycks i rapporten är att det inte är statsmakterna som bestämmer om ansvarfördelningen mellan länspolismästarna och polisstyrelserna. Istället utvecklas en praxis i distrikten beroende på lokala förutsättningar och enskilda personer agerande.

Det medel som rapportens upphovsmän föreslår mot detta är ett tydligare mandat för länspolismästarna inom ramarna för RPS beslutfattande.

Regeringen måste granska

ESV fastslår också att regeringen bör agera och tillsätta en utredning för att undersöka hur resurserna bäst kan fördelas mellan myndigheterna.

Polisförbundets andra vice ordförande, Lars Bergman, kommenterar utredningen så här:

– Jag är förvånad över att rapporten ändå inte är mer kritisk.

Han nämner det prognostiserade underskottet för 2008, som beräknades till 800 miljoner.

– Nu verkar det bli 1,2 miljarder och det är rätt stor skillnad. Vi lever på kredit och har kvartalsekonomi som börsbolagen. Med den bakgrunden är det mycket silkesvantar i skrivelsen.

Svårt att hålla i pengar

Maria Kain är ansvarig för rapporten. Hon håller med om att polisens ekonomi är problematisk.

– Det verkar vara svårt att uppnå kostnadsmedvetenhet. Styrningen borde vara bättre, säger hon och fortsätter:

– Men vi har inte fördjupat oss i detta eftersom vårt uppdrag inte har gällt att detaljgranska ekonomin.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst