Polistidningen nr 1 delas ut runt 9 februari. Numret efter når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Samarbete nyckel till brottsbyte

Publicerad 2010-12-08

Aktuellt – Statens jakt på vinster från brottslighet måste intensifieras, säger riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen har granskat hur bland andra polisen, Skatteverket och Kronofogden agerar för att komma åt vinster från brottslig verksamhet. Enligt verket utbyter inte myndigheterna information i tillräcklig omfattning. Insatserna kommer också sent, vilket ökar risken att pengar göms undan. Dessutom saknar myndigheterna tillräcklig kompetens för att kartlägga personers ekonomi.

I Riksrevisionens rapport* rekommenderas regeringen bland annat att överväga förändringar i reglerna om sekretess och informationsutbyte mellan myndigheter.

*”Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet – ett bättre samarbete ger högre utbyte”

Hela rapporten finns här