Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Charlotte Nichols Foto: Johan Svanestrand

Förslag om minnesdag klubbat

Publicerad 2017-02-16

Aktuellt Nationella minnesdagen för poliser ska genomföras årligen den andra lördagen i maj. Det beslutade Polisförbundets styrelse efter att ha godkänt arbetsgruppens rapport.

Polistidningen har tidigare skrivit om arbetet med att skapa en minnesdag för poliser som avlidit i tjänsten. Gruppen som tagit fram förslag och lösningar på hur dagen kan utformas har nu vunnit förbundsstyrelsens gehör för sin rapport.
– Arbetet har varit väldigt inspirerande eftersom vi mött så positiva reaktioner från poliser och andra, säger Charlotte Nichols, ombudsman.

Det är ramarna för evenemanget som nu är fastställda, ytterligare detaljer kommer att utarbetas inom ett nytt uppdrag. Namnet på dagen blir ”Nationella minnesdagen för poliser” och den andra lördagen i maj 2018 är målsättningen att den första minnesdagen kommer att högtidlighållas. Det har också beslutats om att knyta en beskyddare till dagen, på det vis som prins Charles är beskyddare av den engelska motsvarigheten.
– I praktiken innebär beskyddare en representant från kungahuset, vilket är vår förhoppning att vi får, säger Charlotte Nichols.