Annons
Annons

PAN i nummer 1/06

9 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1) Körde bil med körförbud men behåller jobbet

En polisinspektör som flera gånger hade kört sin bil som var belagd med körförbud får behålla jobbet. Polismyndigheten hade tidigare begärt att polisinspektören skulle sägas upp på grund av personliga skäl, bland annat samarbetssvårigheter, hot mot arbetskamrat samt tidigare varning från Pan.

Pan beslutade att skriva av ärendet eftersom inspektörens hemmamyndighet hade återkallat sin begäran om uppsägning.

Beslut: Ärendet avskrivs (grönt – jobbet kvar)

2) Åtalad för sexuellt utnyttjande av dotter sa upp sig

Den polisinspektör som varit åtalad för sexuellt utnyttjande av och sexuellt ofredande mot sin dotter har sagt upp sig. Polisinspektören har dessutom i förhör erkänt att han haft sexuellt umgänge även med sin andra dotter. Övergreppen ägde rum i början av 1980-talet och brottet är preskriberat. Polismyndigheten har underrättat inspektören om att han ska avskedas och ville att ärendet skulle prövas arbetsrättsligt av Pan.

Pan skriver av ärendet eftersom polismannen har sagt upp sig själv med omedelbar verkan.

Beslut: Ärendet avskrivs (rött – sa upp sig själv)

3) Förskingrande polis sägs upp

Den polis som förskingrade en stor summa pengar från polisföreningen där han var kassör får avsked. Polismannen är dömd till skyddstillsyn och psykiatrisk vård både i tingsrätt och hovrätt. Personalansvarsnämnden har tidigare yttrat att han skulle bli av med jobbet vid fällande dom. Polismannen själv menar att han haft personliga problem under den tid då förskingringen skedde och att han skulle ha behövt aktivt stöd och hjälp för att komma tillrätta med problemen.

Pan beslutar att avskeda polismannen med omedelbar verkan.

Beslut: Avsked (rött)

4) Polis förlorar jobbet för dödsskjutning

Den polisassistent som i våras sköt ihjäl en man i samband med ett ingripande kommer att bli av med jobbet om han fälls i tingsrätten. Polismannen är åtalad för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Dödsskjutningen inträffade när två polispatruller blev kallade till ett hus där en ung man hotat sina föräldrar med knivar. När polisen försökte tala mannen tillrätta gick han till angrepp mot polismännen. En av poliserna avlossade då ett skott som träffade i mannen magen. Mannen avled senare av skadorna. Polismannen som sköt menar att han uppfattat situationen som ett direkt dödshot.

Polisförbundet tycker att polisassistenten ska få ha jobbet kvar med tanke på att det var en kaotisk ingripandesituation med en psykiskt sjuk, våldsam och knivbeväpnad man, där polisen fruktade för sitt liv.

Pan anser att polisassistenten ska avskedas om det blir fällande dom.

Yttrande: Avsked (rött)

5) Tipex på blankett inte grund för avsked

En poliskommissarie som är åtalad för urkundsförfalskning får behålla jobbet även om han döms för brott.

Kommissarien hade gjort en ändring med tipex på ett arrestantblad i samband med det uppmärksammade mordet i Knutby, eftersom han ansåg att en annan polisman hade fyllt i blanketten fel. Ändringen har dock inneburit fara i bevishänseende.

Pan skriver i sitt yttrande att det är av avgörande betydelse för tilltron till polisen att användning av tvångsmedel sker på ett korrekt och rättssäkert sätt och att det finns anledning att se allvarligt på det polismannen gjort. Det är däremot inte så allvarligt att han blir av med jobbet, även om han döms enligt åtalet.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

6) Avskedas för sexuellt ofredande under förhör

En polisinspektör som är åtalad för sexuellt ofredande alternativt tjänstefel i samband med ett förhör kommer att bli av med jobbet om han fälls.

När polismannen förhörde en kvinna som kallats som misstänkt sa han till henne att han ville se henne utan kläder och att han ville träffa henne utanför polisstationen. Kvinnan tyckte att det var obehagligt och tog med sig en liten bandspelare till nästa förhör. Även den gången kom polismannen med sexuella förslag och ställde frågor om kvinnans sexliv.

Polismannen har haft personliga problem under en lång tid. När händelserna vid förhören inträffade hade han under en period mått mycket dåligt.

Pan skriver i sitt yttrande att det polismannen gjort allvarligt kan skada förtroendet för polisen och att han därför kommer att skiljas från sin anställning om han döms.

Yttrande: Avsked (rött)

7) Full polis bad flickor köpa öl

En polisinspektör som i våras i onyktert tillstånd visat sin polislegitimation för två flickor och bett dem köpa öl åt honom frias av personalansvarsnämnden. Han blev anmäld för tjänstefel men förundersökningen lades ner.

Händelsen inträffade på en festplats där polismannen träffade två flickor, visade sin polislegitimation och gav dem i uppdrag att köpa en öl åt honom. Senare på natten berättade flickorna för en polispatrull vad som hade hänt och pekade ut polismannen för dem. Patrullen uppfattade polismannen som kraftigt berusad.

Personalansvarsnämnden gör bedömningen att polisinspektören inte hade försökt åberopa sin ställning som polis och att han därmed ska slippa disciplinpåföljd.

Beslut: Ingen disciplinpåföljd / frias (grönt)

8) Varning för glömt vapen

En polisassistent som glömde sitt vapen ovanpå ett skåp i förvaringsrummet för tjänstevapen får en varning. Han åtalas dock inte eftersom det inte fanns anledning att tro att brott hade begåtts.

Efter att ha avslutat sitt arbetspass låste polismannen in magasin, extramagasin och hölster i vapenskåpet. Men själva vapnet glömde han av misstag kvar ovanpå skåpet, där det hittades av en annan polis någon timme senare. Polismyndigheten där mannen är anställd anser inte att det behövs strängare straff än varning, eftersom det krävs inpasseringskort med personlig kod för att komma in i vapenrummet.

Pan menar att felet inte är ringa, men att strängare påföljd än varning inte behövs.

Beslut: Varning (gult)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst