Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polistidningen fortsätter sin resa runt Sverige till landets förbundsområden. I Dalarna är Sara Halvarsson 2:e vice ordförande. För henne är bra psykosocial arbetsmiljö den viktigaste frågan.
– Men i det ligger naturligtvis helheten med bemanning, lön och inflytande, säger hon.Polistidningen fortsätter sin resa runt Sverige till landets förbundsområden. I Dalarna är Sara Halvarsson 2:e vice ordförande. För henne är bra psykosocial arbetsmiljö den viktigaste frågan.
– Men i det ligger naturligtvis helheten med bemanning, lön och inflytande, säger hon.

Schablonbilden av det kuperade landskapet är att det är späckat med nationalsymboler som målade trähästar, midsommarstänger och röda stugor. Sant eller ej så påverkar föreställningen om ”det svenskaste som finns” polisens arbete i Dalarna, eftersom dragningskraften dit är så stor. Precis som på Öland eller i Båstad ökar trycket enormt på samhället när turisterna samlas, men här i Dalarna sker det två gånger per år.

– Vi har både vintern och sommaren. Sälen och Siljan, säger Sara Halvarsson.

Hon är utredare vid länskrimjouren och sköter sitt fackliga engagemang parallellt med sin ordinarie tjänst. Nu har hon just kommit tillbaka från en arbetsplatsträff på en av myndighetens avdelningar. Styrelseledamöterna reser ofta runt i förbundsområdet för att vässa den fackliga dialogen med medlemmarna.

– Vi pratar om allt som det finns ett intresse kring. Det fungerar utan spikat program och handlar om att få igång en bättre kommunikation.

Kämpar för bättre arbetsmiljö

Själv tycker Sara Halvarsson att förbundets viktigaste uppgift är att lyfta frågan om en bättre psykosocial arbetsmiljö. Den ena omorganisationerna har inte satt sig innan det har varit dags för nästa förändring.

– Resultatet är att många har mått dåligt.

Tillsammans med myndighetens personalsekreterare har Sara Halvarsson sjösatt ”Förändraprogrammet” efter en modell från polismyndigheten i Skåne. Tanken är att deltagarna ska genomgå en inre och en yttre resa och hitta sin plats både i arbetslivet och privat. Den inre resan leds av externa konsulenter, och den yttre resan görs med hjälp av en mentor som är anställd av myndigheten.

– Jag upplever att de som har gått igenom programmet har tyckt att det har varit bra. De får lättare att ta sig an vardagen.

Vardagen för många poliser i glesbygd är att möta grannar och vänner i jobbet. Sara Halvarsson beskriver situationen som både en enorm fördel och en förbannelse. För egen del var hon övertygad om att hon aldrig skulle arbeta i födelsestaden Leksand. Men med facit i hand kan hon konstatera att det ändå hann bli fem år där innan hon flyttade till Borlänge.

– Det positiva är naturligtvis kontaktnätet. Man kanske flyktigt känner till 10 000 människor och det kan man aldrig uppnå som inflyttad.

Men för många överväger det jobbiga. Det faktum att så ofta behöva ingripa mot vänner, släktingar och grannar.

– Man riskerar att hamna i något som påminner om ett dåligt äktenskap. I värsta fall fastnar man i en roll och slutar att utvecklas.

Fungerat utan avtal – tills nu

I Dalarna finns inget samverkansavtal mellan förbundsområdet och arbetsgivaren. Sedan gammalt heter det att man ändå arbetar i den andan och enligt Sara Halvarsson har det fungerat någorlunda bra – tills nyligen. Då gick både förbundsområdets ordförande och länspolismästaren i pension.

– Ett avtal hade onekligen känts bra nu, för stabilitetens skull. Men det var ingen som tänkte på det tidigare.

Som på så många andra ställen är det också i Dalarna problematiskt med facklig nyrekrytering. Vad gäller unga kvinnor råder det en akut brist och Sara Halvarsson tror att det delvis beror på att Dalarna är konservativt.

Hon berättar om ett samtal som gällde mångfald:

– Vi kom in på homosexuellas rättigheter och kollegorna sa på fullt allvar att de inte trodde att det finns några homosexuella poliser i Dalarna.

Den inställningen har medfört att Sara Halvarsson tror att det skulle vara mycket tufft att vara öppet homosexuell som polis i hennes förbundsområde.

– Jag menar, det är ju viss skillnad mellan att vara ovan vid öppet homosexuella och att faktiskt tro att det inte finns mer än en sexuell läggning i Dalarna.

För att kvinnorna ska ta mer facklig plats tror hon att det krävs ändrade rekryteringsformer. I grunden är det samma problematik som gör att kvinnor inte söker chefstjänster som gör att kvinnor inte deltar i det fackliga arbetet. Hon tror att lösningen är en mera lyhörd process vid anställningar och rekrytering.

– Vi kanske behöver pushas mer. Finns det tio krav rannsakar sig kvinnor och vill kunna allt. En man kanske tänker: Jag kan hälften och resten lär jag mig.

Oavsett medel är målet ett större fackligt engagemang på alla fronter.

Arbetsmiljön viktigare än lönen

Med Sara Halvarssons ord är det effektivare att vara med och försöka påverka än att gnälla i fikarummet – dessutom mår alla inblandade bättre av det. Hon anser däremot inte att välmåendet är direkt kopplat till pengar. I mittregionen, som Dalarna tillhör, är lönerna ungefär desamma inom samtliga myndigheter.

– Personligen tycker jag att det är viktigare att man trivs på sin arbetsplats än att man tjänar någon hundralapp extra. Men så är det inte alla som ser det.

Namn: Sara Halvarsson

Ålder: 41 år

Fackliga uppdrag: 2:e vice ordförande och sekreterare, Förbundsområde Dalarna.

Viktigaste fackliga frågan: Kollegornas hälsa och arbetsmiljö.

Hobby: Är i den åldern då barnens intressen är mina. Familjeliv får jag säga.

Bor: Leksand

Fakta Förbundsområde Dalarna.

– 442 medlemmar (den 1 januari 2007.)

– 6 sektioner i länet, i styrelsen ingår 11 ledamöter.

– Samverkansavtal finns inte

Fakta Polismyndigheten Dalarna

– 462 anställda poliser varav 79,9% är män.

– Dessutom är 156 civilister anställda av myndigheten.

– 190 poliser arbetar i yttre tjänst.

Fakta Dalarna

– Landarealen är 30 404 kvadratkilometer inklusive sjöareal (ungefär lika stort som Belgien.)

– 275 000 invånare.

– Residentstad: Falun

– Största tätort: Borlänge

– 15 kommuner

Källa: Förbundsområde Dalarna. Region Dalarna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser