Annons
Annons

Polisjobbet farligare för kvinnor

3 juni 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kvinnliga poliser löper större risk än sina manliga kollegor att utsättas för skador på grund av hot och våld i jobbet. Det visar försäkringsbolaget Afas årliga undersökning av arbetsskador och arbetssjukdomar.Kvinnliga poliser löper större risk än sina manliga kollegor att utsättas för skador på grund av hot och våld i jobbet. Det visar försäkringsbolaget Afas årliga undersökning av arbetsskador och arbetssjukdomar.

Poliser toppar återigen statistiken över de yrken som får mest skador av hot och våld på jobbet. Den högsta andelen allvarliga skador, som medfört sjukskrivning i 30 dagar eller mer, beror på verbalt eller skriftligt hot mot polisen eller hans/hennes familj. I den gruppen är andelen kvinnor starkt överrepresenterade. Så är det även när det gäller skador som beror på att någon river, biter, sparkar eller slår på grund av psykiskt sinnestillstånd och i samband med att polisen håller fast en person som ska beläggas med handfängsel.

Yngre poliser, mellan 18 och 35 år, är också överrepresenterade när det gäller risken att drabbas av en skada som beror på hot eller våld. De skadas mellan två och tre gånger oftare än sina äldre kollegor.

Andra yrkesgrupper med stor risk för skador på grund av hot, våld och rån på jobbet är exempelvis väktare, psykologer och socialsekreterare och kriminalvårdare.

Generellt är risken att drabbas av olycksfall på jobbet ganska konstant på arbetsmarknaden. Men kvinnornas andel ökar.
– Vi vet inte vad det beror på, det finns inte några enkla förklaringar. Vi ser också en ökning av arbetsolycksfallen för kvinnor i absoluta tal, så det handlar inte enbart om att männens olyckor blir färre. Kvinnor i mansdominerade yrken är särskilt utsatta, säger Michel Normark som är chef för analys och försäkringsvillkor på Afa försäkring.

Hela rapporten finns att läsa på www.afaforsakring.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst