Annons
Annons

Döden bakom ratten
kartlagd av polisen

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Livsfarliga, hänsynslösa och ofta i behov av vård. De notoriska fyllekörarna och drograttfylleristerna måste stoppas. Men hur? I Stockholm testas en ny verksamhetsmodell.Livsfarliga, hänsynslösa och ofta i behov av vård. De notoriska fyllekörarna och drograttfylleristerna måste stoppas. Men hur? I Stockholm testas en ny verksamhetsmodell.

INVIT är en förkortning för ”Insats mot vaneförbrytare i trafiken”. Bakom initiativet står Johan Kust, INVIT-koordinator i Stockholms län. Han beskriver tre problemgrupper: Narkomanerna, de yrkeskriminella och utåt sett skötsamma medborgare som samtidigt är notoriska rattfyllerister. Narkomanerna är lätta att identifiera. Deras bilar är inte sällan gamla och oskattade och polisen känner till i vilka områden som innehavarna rör sig. Det är mera problematiskt att känna igen återfallsförbrytarna med till synes välordnade liv, god ekonomi och ny bil. Det kan, med Johan Kusts ord, röra sig om en snäll gammal tant som sitter hemma och dricker vin varje dag och envisas med att ta bilen in till centrum.

Återfallsförbrytare kartläggs

INVIT startade i mars 2009 i Stockholm City. Hjärtat i modellen är ett underrättelseregister som fylls med uppgifter om personer som vanemässigt kör bil drog- eller alkoholpåverkade eller inte har körkort. I varje närpolisområde och i varje turlag finns en ansvarig som informerar sina kollegor om vilka personer som är registrerade. För närvarande är 74 återfallsförbrytare noterade i City.

– Det rör sig om livsfarliga människor som måste stoppas. Tidigare har polisen inte haft någon övergripande förmåga att agera underrättelsebaserat mot dem, säger Johan Kust.

Hittills har försöket varit framgångsrikt, men det är svårt att fastslå exakta resultat. Varje år brukar citypolisen ta cirka 200 bilar i beslag enligt Trafikbrottslagens sjunde paragraf. Hur många fler det blivit på grund av den nya verksamhetsmodellen går det än så länge bara att gissa. Men i framtiden, tror Johan Kust, att verktygen för uppföljning kommer att förfinas. Han understryker också att INVIT fått indirekt positiva effekter. Även poliser som inte är inblandade i arbetet har fått upp ögonen för problematiken. Under 2010 kommer alla poliser i city att genomgå en utbildning som är inriktad mot taktiskt arbete med droger i trafiken. Poliserna ska bland annat öka sin kunskap om hela förfarandet från profilering, stopp och kontroll, beslut om skälig misstanke om drograttfylla till blodprov och avrapportering.

Samarbete hela vägen

Men det räcker inte med att identifiera och förhoppningsvis avslöja de värsta förarna. Lagföringen efter polisingripandet måste vara effektiv. Därför har en process tagits fram som heter ”från kartläggning till åtal” där poliser i yttre tjänst, kriminalunderrättelsetjänst, förundersökningsledare, utredare och åklagare samarbetar i hög utsträckning.

– Och så jobbar vi vidare mot annan brottslighet. Nästan alla kriminella använder bil. Eller om man vänder på det, de som inte vill göra rätt för sig i trafiken gör det inte annars heller, säger Nina Gual, polisassistent.

Hon jobbar på Katarina och Maria närpolis. Innan hon blev polis var hon anställd av Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nina Gual brinner för arbetet med att göra trafiken säkrare. För henne handlar det om att spara liv – en del av den överordnade nollvisionen.

Hon jämför siffror. Det årliga antalet mord ligger tämligen stabilt på runt 100 stycken. Samtidigt dör omkring 500 personer i den svenska trafiken varje år. Vid över hälften av de svåra olyckorna är en förare utan körkort eller en drogpåverkad förare inblandad.

Kan drabba alla

– För mig är det ett brott som kan drabba mina nära och kära. En reell fara som jag till varje pris vill göra något åt.

En del personer upplever det som ett hårt slag att få bilen beslagtagen. Kanske räcker hotet för att föraren ska låta bli att köra med droger i kroppen. Men för andra är det bara att byta till nästa skrotbil, och nästa – och nästa. Enligt Nina Gual finns det dock en stor vinst i själva markeringen. Snart sprider det sig att polisen inte ger sig.

– Nu vet folk att kör du utan körkort på Södermalm så kan du bli av med bilen. Det har en allmänpreventiv effekt.

Också den enskilda individen kan tänka om, även då han eller hon får behålla sin bil. Nina Gual berättar om en i övrigt skötsam restaurangägare i centrala Stockholm. Mannen har inget körkort men kör ändå bil. Trots alla olovliga körningar ville rätten inte besluta om förverkande. De ekonomiska och sociala följderna bedömdes inte stå i proportion till mannens brottslighet.

– Men efter att frågan prövats av domstol slutade han att köra. Trots att vi inte nådde målet att ta ifrån honom bilen fick vi honom att sluta, och det är det viktigaste, säger Nina Gual.

INVIT

– Insats mot personer som återkommande begår grova trafikbrott som olovlig körning eller rattfylleri under påverkan av alkohol eller andra droger.

– Vaneförbrytarna kartläggs. Systemet är integrerat med tipsfunktionen angående rattfylleri.

– INVIT är kopplat till vårdinsatser. Syftet är att ändra förarnas inställning och förhindra återfall i brott.

– Ordningspoliser utbildas fortlöpande i ”taktiskt arbete mot droger i trafiken”.

– Ett utvecklat samarbete med åklagare, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser