Annons
Annons

Färre transporter för polisen?

14 februari 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kriminalvården föreslås få ett tydligare ansvar för transporter av frihetsberövade. Polisen bör bara tas i anspråk när polisens särskilda tvångsbefogenheter behövs, enligt en färsk utredning.Kriminalvården föreslås få ett tydligare ansvar för transporter av frihetsberövade. Polisen bör bara tas i anspråk när polisens särskilda tvångsbefogenheter behövs, enligt en färsk utredning.

Tanken är bland annat att myndigheter i vissa fall ska kunna vända sig direkt till Kriminalvården och begära handräckning. Samtidigt föreslås ett krav på att personal från den myndighet som begär handräckningen medverkar.
Om det finns risk för fritagning, eller på annat sätt behövs för att genomföra en transport ”på ett betryggande sätt” ska Kriminalvården kunna be polisen om hjälp.

Att polisen ska få bättre information i samband med handräckning har varit ett av målen med utredningen. Därför föreslås en uppgiftsskyldighet för de myndigheter som beställer handräckningen. Det innebär att de – utan hinder av sekretess – ska lämna de uppgifter om den enskilde som behövs. Dessutom bör den myndighet som utför transporten få större tillgång till uppgifter ur polisens belastnings- misstanke- och vapenregister, enligt utredaren Stefan Strömberg.

Rätten för Kriminalvården att använda våld och tvång under vissa omständigheter hör också till förslagen.
Nydaningen beräknas bland annat innebära ytterligare cirka 5000 inrikes transporter för Kriminalvårdens transporttjänst. Man bedömer att de kommer att behöva nyanställa 20-25 personer. Dessutom föreslås Kriminalvården kunna ge väktarbolag i uppdrag att utföra transporter åt dem.
Det förslaget är något som Polisförbundet är skeptiskt till.
– Vi ser med oro på att man öppnar för möjligheten att ge väktarbolag rätten att utföra de här transporterna, säger förbundets förste vice ordförande Lars Bergman.

När det gäller utredningen i övrigt kommer Polisförbundet nu att ta ställning till de många olika ingående förslagen inför den förestående remissrundan.


FAKTA: Tänkt att börja gälla nästa sommar

Utredningen Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) påbörjades i mars 2009. 9 februari överlämnade den särskilde utredaren Stefan Strömberg, som tidigare varit rikspolischef, sitt slutbetänkande till regeringen. Det omfattar bland annat förslag till ändringar i en rad olika lagar, bland annat i lagen om belastningsregister, och föreslås träda i kraft i juli 2012.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst