Testpiloter för
samverkan i Småland

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Samarbetet mellan polismyndigheterna i Kalmar och Kronoberg är inte friktionsfritt, men mycket fungerar bra. Så sammanfattar Mats Johansson, ordförande för Polisförbundet i Kalmar, situationen.

Samarbetet mellan polismyndigheterna i Kalmar och Kronoberg är inte friktionsfritt, men mycket fungerar bra. Så sammanfattar Mats Johansson, ordförande för Polisförbundet i Kalmar, situationen.

Det har gått ett knappt år sedan den länge planerade fördjupade samverkan mellan Kalmar och Kronoberg sjösattes. Nu sneglar polissverige på utvecklingen för att skapa sig en bild av hur större nationella sammanslagningar bör genomföras.

mats johansson

Ålder: 58 år

Fackligt uppdrag: Förbundsområdesordförande i Kalmar län. Ledamot av förbundsstyrelsen. Ordförande i arbetsgruppen för ”Ny organisation för svensk polis.

Arbete: Facklig på heltid

Bor: Kalmar

 

Förbundsområde Kalmar

Antal medlemmar: 372

Antal förtroendevalda:
Cirka 40

Ordförande: Mats Johansson

Hur har det gått hittills?
– Mest påtagligt är att vi har en gemensam ledningscentral med vakthavande befäl och andra funktioner. Som alla ledningscentraler har den brister. Mycket handlar om att man inte tagit höjd för det numerära behovet. Speciellt problematiskt är att vi har för lite folk på operatörssidan.

Vilka fördelar har du märkt?
– Rationaliseringsvinsterna naturligtvis, även om vi fortfarande är två suveräna myndigheter. Vi har en gemensam ledning på strategisk nivå med länspolismästaren i spetsen. Fackligt har det fungerat mycket bra. Även om vi har olika fokus i vissa sakfrågor har vi inga problem att anpassa oss till varandra med god solidaritet och lojalitet. Vi företräder varandra och hjälps åt.

Vilka lärdomar går att dra inför en eventuell nationell sammanslagning till en myndighet?
– Desto djupare samarbetet blir, desto fler skillnader upptäcks. Allt från organisation, anställningsvillkor, arbetsmetoder och flöden till vissa delar av det praktiska polisarbetet skiljer. Vid en framtida övergång till en myndighet och eventuellt regioner gäller det att tänka på våra erfarenheter.
– Vi måste bygga en ny organisation med ett stort mått av delaktighet. Det är medarbetarna som sitter på lösningarna. Detta måste kombineras med tydlig ledning och styrning när vi väl kommit fram till hur verksamheten ska se ut och fungera.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser