Annons
Annons

Färska lagar om vapen
och avlyssning

22 juli 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid halvårsskiftet trädde en rad nya lagar som berör rättssamhället i kraft. Bland annat infördes nyheter i vapenlagen som tydliggör när ett vapenbrott är grovt.

Vid halvårsskiftet 2012 trädde en rad lagändringar som berör rättssamhället i kraft. Bland annat infördes nyheter i vapenlagen som tydliggör när ett vapenbrott är grovt.

Det har även blivit straffbart att föra in vapen från ett annat EU-land utan att anmäla det för Tullverket. Dessutom är det numera olagligt att förvara skjutvapen åt någon annan om det inte finns tillstånd för detta.

Reglerna som styr laglig vapenhandel har också skärpts och handlarna måste meddela om förutsättningar som berör deras affärsverksamhet ändras. Samtidigt utvidgas läkarnas skyldighet att anmäla då någon är olämpliga att äga vapen.

Begreppet hemlig teleavlyssning utmönstras och ersätts av ”hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation”.

För att stärka rättssäkerheten upphävs bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighets­ och sekretesslagen som givit brottsbekämpande myndigheter tillgång till elektroniska meddelanden. Bestämmelser i rättegångsbalken ersätter de tidigare reglerna.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan numera i vissa fall användas i en förundersökning även om det inte finns någon skäligen misstänkt.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst