ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Tillit bygger på tvåvägskommunikation

Publicerad 2013-12-05

Ordförandeord December, och julen närmar sig. Hemmet ska pyntas, maten ska lagas och julklappar ska slås in. Det blir ganska stressigt med allt som ska hinnas med. Jag hoppas att alla ni som jobbar under julen ändå får möjlighet att umgås med era nära och kära.  Vi ska inte heller glömma de som inte får tillgång till den värme, trygghet och kärlek som julen innebär. Det finns många som står utanför gemenskapen i vårt land så här års och polisen kan då vara den enda som finns att vända sig till. Vi är då de som står för trygghet och tillit när ingen annan finns.

Lena-Nitz-kontor-web

Polisförbundets ordförande Lena Nitz

”Det är inte lätt att gång på gång som yrkeskår läsa om sådant man själv har upplevt eller känner att man har bättre kunskap om men inte ges möjlighet att bemöta.”

Att inte sätta sig själv främst utan någon annan tycker jag är ett bra rättesnöre. Polisförbundet har försökt att arbeta för medborgarnas bästa i den omorganisation som pågår. Vi försöker också ta fasta på hur besluten påverkar polisyrkets utveckling i alla de arbetsgrupper vi ingår i. Och vi sätter medlemmarnas bästa i fokus när det handlar om att modernisera vår egen fackliga organisation och arbete.

Det är inte alltid okomplicerat men i det arbete som ligger framför oss finns det några saker vi är helt säkra på.

Polisförbundet prioriterar och arbetar för att få till ett rörlighetsavtal för medlemmarna innan den nya myndigheten träder i kraft. Ingen ska behöva vara orolig för att bli kommenderad till ny anställningsort eller arbetsuppgifter utan rimliga skäl eller villkor.

Samverkan ger medarbetarna delaktighet, inflytande och ansvar över sitt arbete. Det är ledordet för samarbetet mellan Polisförbundet och arbetsgivaren i den nya myndigheten. Vi hoppas och tror att den övertygelsen även bärs av Genomförandekommittén och Thomas Rolén. Ledarskapet ska präglas av lyhördhet, prestigelöshet, samarbete och nyfikenhet. Med det för ögonen hos cheferna kommer våra medlemmar att prestera som bäst.

Och vår bestämda uppfattning är att polisarbete görs bäst nära medborgarna, i en stark lokal förankring med tillit och ömsesidig respekt. I inriktningsbeslutet som fattades för den nya myndigheten ska beslut fattas nära den lokala polisverksamheten. Det är en bra grund att utgå ifrån både för medborgarna och våra medlemmar.

Själva ordet tillit är ett palindrom. Det innebär att ordet går att läsa både från vänster till höger och tvärtom. Och det är kanske ingen slump. Tillit bygger på samförstånd och tvåvägskommunikation.

Polisen har återigen kritiserats hårt i media. Det är inte lätt att gång på gång som yrkeskår läsa om sådant man själv har upplevt eller känner att man har bättre kunskap om men inte ges möjlighet att bemöta. Det nöter på engagemanget för uppdraget, sliter på självaktning och värdighet och skapar en frustration som måste tas på allvar av alla. MEN vi som yrkeskår har att värna vår profession och det gör vi bäst genom att alltid vara professionella, känna stolthet och visa medkänsla.

Vi ska vara rädda om och förvalta det förtroende och den tillit vi har hos medborgarna. Därför är det viktigt att inte ge vika för frustration och ilska så att vi gör avkall på vår yrkesstolthet. Det ska aldrig råda några tvivel om vad medlemmarna i Polisförbundet och en polis står för. Alla människors lika värde.

Med varma julhälsningar till alla!