Annons
Annons

Styrelsen har de verktyg som behövs

Replik
Christer Palmkvist
Christer Palmkvist, förbundssekreterare

Detta är ett svar på debattartikeln ”Förbundet kan så mycket bättre” som publicerades på polistidningen.se 13 september. 

Då debattören underställt kongressen denna fråga i form av en inskickad motion valde förbundsstyrelsen att avvakta med bemötandet av det som anförs för att inte föregå kongressombudens diskussioner och kongressens beslut.

Nu har kongressen beslutat i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till beslut i motion C 03 och förbundsstyrelsen vill därför lämna nedanstående svar till debattören.

Det har på senare tid funnits en del arbetsgivarföreträdare på ganska höga nivåer som har försökt, medvetet eller omedvetet, att ducka sitt arbetsmiljöansvar endast med hänvisning till att det har handlat om arbetsmiljö för förtroendevalda. Denna fråga är sedan något år helt utredd med arbetsgivaren och det råder inget tvivel om att arbetsgivaren har det fulla arbetsmiljöansvaret för samtliga anställda, förtroendevald eller ej.

I förbundsstyrelsens motionssvar och förslag till beslut framgår det vilka bedömningar och avvägningar som gjorts under de år som förbundet jobbat med dessa frågor, vilka styrande dokument och rutiner som finns och i stadgarna framgår det hur ett uteslutningsärende ska hanteras.

En tungt vägande och grundläggande uppfattning är att det är en organisations medlemmar som väljer sina företrädare och det är också medlemmarna som avgör när ett förtroende tagit slut vilket också framgår i motionssvaret.

Därför är förslag till beslut att motionen ska anses besvarad i sin helhet och det innebär inte på något sätt att man inte ska jobba med dessa viktiga frågor. Det innebär bara att förbundsstyrelsen anser att man redan har de verktyg som behövs för att göra det jobbet.

Christer Palmkvist, förbundssekreterare

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst