Annons
Annons

Direktiv klara för utredning
av polisutbildningen

25 mars 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu är direktiven klara för den utredning som ska ligga till grund för en ny, akademisk polisutbildning.

Nu är direktiven klara för den utredning som ska ligga till grund för en ny, akademisk polisutbildning.

Bakgrund

Redan 2008 föreslog en SOU-utredning en högskoleutbildning för poliser. En fråga som även Polisförbundet har drivit i många år. Alliansregeringen ville inte genomföra reformen.
I regeringsförklaringen 2014 utlovades att man nu ska påbörja arbetet med att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning.

Lagmannen Petra Lundh har av regeringen fått i uppdrag att föreslå hur polisutbildningen ska omformas till högskoleutbildning. Hon har tidigare bland annat utrett mellanchefstrukturen inom domstolsväsendet och ligger också bakom förslaget att ta bort preskriptionstiden på mord.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till SVT Nyheter att man vill ha ”en riktig högskoleutbildning med riktiga högskolepoäng och möjlighet att kunna forska i polisämnet.”

Polisförbundets ordförande Lena Nitz beskriver det som en facklig seger att utredningen tillsätts.
– Vi har kämpat för detta länge. Vad gäller direktiven skulle vi ha velat se större fokus på polisforskning och en bredare syn på hur specialistutbildningen ska utredas, säger hon.

I redovisningen ska utredaren, förutom att ha tittat närmare på hur utbildningen ska utformas och hur vetenskaplig grund ska kunna säkerställas inom den, också ta fram ett förslag på utformningen av en polisutbildning för experter.

Lena Nitz.
Lena Nitz.

– Polisförbundet ser att framtidens komplexa krav på polisen gör att det finns behov av fler specialister. Men som direktiven nu är skrivna är de inriktade på hur man får personer med annan utbildning än polisiär att utbilda sig till specialister. Vår uppfattning är att det är minst lika centralt att poliser uppmuntras att studera vidare och specialisera sig inom olika områden, till exempel inom IT eller ekonomisk brottslighet, säger Lena Nitz.

Utredningen ska också bland annat titta närmare på aspiranterna och vilka befogenheter de ska ha, bland annat i förhållande till uppgifter belagda med sekretess. I mån av tid ska även vidareutbildning inom polisen ses över.

Förslaget ska redovisas senast den 15 april 2016.

Läs hela kommittédirektivet här

Emma Enetsröm

Eva Schoultz

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst