Annons

Annons

”Det ska vara möjligt
att ändra beslutet”

8 april 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

För den som underkänns efter aspiranten försvinner alla möjligheter att bli polis. En motion till Polisförbundets kongress 2016 vill ändra på det.

För den som underkänns efter aspiranten försvinner alla möjligheter att bli polis. En motion till Polisförbundets kongress 2016 vill ändra på det.

Vem bestämmer?

Tidigare låg det på den myndighet inom vilken aspiranten tjänstgjort att godkänna eller ej.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka tas beslut om att godkänna aspiranter centralt, tidigare av RPS och nu av HR i Polismyndigheten.

Minst sju personer har underkänts på aspiranten de senaste ett och ett halvt åren, enligt Polisförbundets studerandeombudsman Peter ”Peppe” Larsson. Ytterligare ett trettiotal har fått förlängd aspiranttjänstgöring då de inte uppnått målen på utsatt tid.

Blir man kuggad eller avstängd från pågående utbildning kan ärendet hamna hos personalansvarsnämnden. Men efter avslutad aspirant finns inga övriga instanser. Blir man inte godkänd avslutas anställningen och vägarna in i polisyrket stängs.

Peppe Larsson. Foto: Johan Svanestrand
Peppe Larsson. Foto: Johan Svanestrand

Peter ”Peppe” Larsson har i några fall försökt få Polismyndigheten att tänka om angående kuggningar, men hittills utan framgång.
– Det är fall där jag inte tycker att man har gjort allt man kan för att aspiranten ska ha möjlighet att bli godkänd. Då tycker jag att det ska vara möjligt att ändra beslutet, säger han.

Så tycker också Carina Bäck som har motionerat till Stockholm syds förbundsområdes årsmöte om att Polisförbundet ska verka för att det här ändras. Hon vill att det tillsätts en partsgemensam grupp, på regional eller central nivå, som kan granska aspirantens ärende innan rekommendationen skickas från arbetsplatsen till myndigheten.

”Om en person lägger ner två och ett halvt år på studier som de själva finansierar så måste det i rimlighetens namn vara möjligt för vederbörande att få sin sak prövad av en annan instans innan ett slutgiltigt beslut tas i frågan. Allt för att undvika att eventuella prestigefrågor inverkar på en slutgiltig bedömning”, skriver hon.

Varför kuggas man ?

De vanligaste orsakerna till att man inte blir godkänd är bristande kunskaper i bilkörning och radiohantering eller brister i säkerhetstänk. Enligt studerandeombudsmannen Peter ”Peppe” Larsson förekommer också att man inte har kommit överens med sin instruktör eller att man saknar tillräcklig initiativförmåga.

Motionen kommer att skickas vidare till kongressen 2016.

Som det är nu är det enligt Peter ”Peppe” Larsson mycket viktigt att man som aspirant hör av sig till facket i god tid om man upplever problem eller får indikationer på att man riskerar att underkännas under aspiranten.
– Då kan man få hjälp med att byta instruktör, turlag eller något annat som ger en ny miljö. I vissa fall behöver man ändra upplägget på aspiranttiden eller ser till att det finns extra stöd i vad man behöver bli bättre på. Problemet är ofta att folk hör av sig för sent.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst