Annons
Annons

Många små tidstjuvar
i avrapporteringen

4 juni 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ska man automatisera verksamhet måste man se till att verktygen är anpassade för dem som ska använda dem. Det anser Brås utredare som studerat tidstjuvar i avrapporteringen inom IGV.

Ska man automatisera verksamhet måste man se till att verktygen är anpassade för de som ska använda dem. Det anser Brås utredare som studerat tidstjuvar i avrapporteringen inom IGV.

Brå-rapporten

bygger på observationer i närpolisområdena Farsta, Globen och Skärholmen.
Totalt har avrapporteringen observerats under 162 timmar under veckorna 42-48 år 2014.

Två timmar och 13 minuter per pass läggs på avrapportering i Brås genomgång av 68 avrapporterade ärenden hos IGV i Söderort, Stockholm. Sådant som slukar tid är teknikstrul och onödiga väntetider menar utredaren Anna-Lena Beutgen.
– På lokal nivå skulle man kunna bli bättre på att strukturera upp och dela upp arbetet även med små ärenden. Poliserna är jätteduktiga på att få det att flyta i de stora ärendena, men i de små uppstår onödig väntetid, säger hon.

Enligt henne skulle också beslut behöva tas på högre ort för att få ordning på de onödiga minuter som slinker iväg. Ett exempel är att man behöver fylla i inblandades personuppgifter flera gånger i IT-systemen.
– Ska man automatisera måste verktygen för det vara anpassade till de som ska använda dem.

Rent teknikstrul, där datorer och skrivare helt enkelt inte fungerar som de ska, är också onödiga tidstjuvar, enligt rapporten. Otydliga riktlinjer för hur fritext ska formuleras och bristande arbetsro är andra områden där man skulle kunna effektivisera.

Rapporten radar upp konkreta förslag till åtgärder. Förutom anpassade IT-system och bättre support föreslås nationella riktlinjer för vad fritexten i RAR ska innehålla. Som det är i dag blir det olika beroende på vem som skriver. Utredaren föreslår också anpassning av systemen och bättre arbetsro för poliserna som jobbar med avrapporteringen.

De åtgärder Brå föreslår skulle bara spara någon minut här och där, menar Anna-Lena Beutgen. Men kunde man spara tio minuter per arbetspass och polis motsvarar det årsarbetstiden för 100 poliser.
– Och det handlar ju inte bara om att spara resurser utan om polisernas arbetsmiljö. Att ta tillvara den motivation som finns och att folk inte ska behöva känna sig maktlösa som många gör i IGV, säger hon.

Anna-Lena Beutgen är noga med att påpeka att de siffror hon fått fram inte kan anses representativa för hela landet, men att hon trots det hoppas att studien ska kunna vara användbar inom hela myndigheten.
– Tanken är att den ska kunna fungera som ett underlag för egna förbättringar inom polisen i hela landet, säger hon.

Läs hela rapporten här

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst