Annons
Annons

Tvist om reservofficerare löst

23 november 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

20 procent av den fasta lönen ska betalas till bland annat poliser då de tjänstgör som reservofficerare. Det fastslås i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.

Det är en gammal tvist mellan Arbetsgivarverket och Polisförbundet som nu har avgjorts efter förhandlingar och förlikning i Arbetsdomstolen. Alla statsanställda, inte bara poliser, berörs och kommer nu att få bättre ersättning för insatser inom Försvarsmakten.
– Bakgrunden är att den gamla lagregleringen av inkallade till militären blivit allt mer otidsenlig, säger Polisförbundets ombudsman Martin Åberg.

Numera gäller den vanliga arbetsrätten i allt större utsträckning, också inom militären, och Arbetsgivarverket tyckte inte att den tidigare ersättningen längre kunde komma i fråga. 2013 upphörde därför vissa myndigheter, varav Polismyndigheten var en, att betala ut den 25-procentiga ersättning som gällde då.

– Vi tog vid och började driva en medlems talan och stämde staten, men före huvudförhandlingen kom vi fram till förlikningslösning.

Enligt överenskommelsen kommer den som tjänstgör som reservofficer att, retroaktivt från den 7 mars 2017, få 20 procent av sin fasta lön – utöver ersättningen från Försvarsmakten. Det krävs dock att tjänstgöringen är kopplad till: Skärpt beredskap, eller att det föreligger skyldighet för totalförsvarspliktiga att tjänstgöra eller att reservofficeren tjänstgör enligt sin upprättade tjänstgöringsplan hos Försvarsmakten.

I samband med detta omformulerades också den aktuella paragrafen i villkors- och affärsverksavtalen. Enligt Martin Åberg är regleringen nu enhetlig och förutsägbar.

– Istället för att myndigheterna ska hantera frågan om ersättning på olika vis finns det nu en gemensam ny tolkning och ordalydelse att utgå från, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst