Polislöner: Nationella belopp fördelade till regionerna

Polisernas löner är alltid en het fråga. Just nu jobbar fack och arbetsgivare i alla regioner och nationella avdelningar med fördelningen av årets lönemedel.
1 oktober 2019, 00:00

I våras blev det klart att årets lönerevision för poliserna i Polismyndigheten ger en ökning med 5,7 procent. Hur pengarna ska fördelas är upp till fack och arbetsgivare i respektive region och avdelning att komma överens om.

– Nu är de nationella beloppen fördelade till regionerna, och det har skett en viss omfördelning. De regioner som har särskilt prioriterade områden har fått lite mer, medan exempelvis region Nord har fått avstå lite till förmån för dem, berättar Christer Palmkvist, ombudsman på Polisförbundet.

Av direktiven som Polisförbundet och Polismyndigheten har kommit överens om centralt framgår att poliser i ”polisiära funktioner” ska gynnas när lönerna sätts. Men det framgår inte vad det betyder.

– Vi låter regionerna avgöra det själva, eftersom de känner sina förutsättningar bäst. Men min uppfattning är att de flesta poliser arbetar i polisiära funktioner i dag, säger Christer Palmkvist.

I förbundsregion Nord är Hans Lundstedt förhandlingsansvarig.

– Det är bra att man har lämnat vissa definitionsfrågor till oss, så vi kan utgå från våra lokala förutsättningar. Vi hör ju till de delar av landet där det inte finns några prioriterade områden, och därför har vi fått avstå lite av våra lönemedel. Visst har vi blivit av med pengar, men jag är glad att vi inte har några prioriterade områden med allt vad det innebär av utsatthet, säger han.

I förbundsregion Öst är parterna i full gång med förhandlingarna.

– Cheferna är igång med lönesättningen nu. Våra regionala direktiv har gått ut och de vet vad de har att förhålla sig till. Det knepiga här är att vi nu är inne på det tredje året i vår överenskommelse om satsning på karriär- och utvecklingsvägar och det finns inga särskilda medel avsatta för det. Så cheferna måste lösa det med den peng de har fått, säger Lars-Håkan Skoog, förhandlingsansvarig.

I Stockholm har samtalen med arbetsgivaren pågått några veckor.

– Det är klart att det finns många tolkningsfrågor, men hittills har vi kommit överens. Vi håller på att navigera i direktiven och tittar på lönebilder. Vi skaffar en överblick för att sedan kunna gå vidare med fördelningen. Det är positivt så här långt, säger Andreas Strand, förhandlingsansvarig i förbundsregionen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst