Annons
Annons

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Alla lyckas inte följa uppmaningen, men de allra flesta agerar både klokt och empatiskt. De hanterar information med gott omdöme och de tänker inte bara på sig själva utan bryr sig också om andras liv och hälsa och om andras möjligheter till försörjning. Många har lyft blicken och frågat
sig hur de kan bidra för att underlätta, för att göra livet enklare och bättre för andra och vad de kan göra för samhällets bästa. För vissa är det
största bidraget att inget göra, att stanna hemma för att inte riskera att sprida smitta, eller för att inte bli smittade.

Sedan har vi de som ger sitt allra största bidrag till samhället när de kan fortsätta att gå till jobbet. Jag tänker bland annat på alla som jobbar inom
vård och omsorg, de som fortsätter att hämta våra sopor, de som bemannar våra affärer så att vi kan fortsätta att handla mat och andra förnödenheter. Listan på samhällsbärande yrkesgrupper är betydligt längre än så men som polis och ordförande för Polisförbundet tänker jag förstås extra mycket på alla mina kollegor inom poliskåren.

För Polisens del handlar det om att säkra kärnuppdraget

Det som händer nu sätter verkligen samhället och myndigheterna på prov. När allt har blåst över är det oerhört viktigt att hanteringen utvärderas och att lärdomar dras men här och nu måste vi ha fullt fokus på att lösa uppgiften. För Polisens del handlar det om att säkra kärnuppdraget,
att hantera de uppdrag som kommer in med anledning av virussmittan och att säkra arbetsmiljön för våra kollegor.

Polisorganisationen pressas nu ännu hårdare än vanligt och det är viktigt att se till att arbetsvillkoren inte blir orimliga för de som är friska och jobbar. Här är det många olika hänsyn som ska tas. Polisen som myndighet ska ta största möjliga samhällsansvar utan att för den skull frångå kollektivavtalade villkor på ett sätt som uppfattas som oacceptabelt
till och med i en extraordinär situation.

Styrkan ligger i att vi har en sammanhållen och välutbildad poliskår

Men här vill jag också påminna om att svensk polis har en enorm
styrka jämfört med flera andra länders poliskårer. Den styrkan ligger
i att vi har en sammanhållen och välutbildad poliskår som inte bara är geografiskt rörlig utan som också är rörlig mellan verksamhetsgrenarna.
De förmågorna är ovärderliga i rådande situation där lägesbilden är osäker och där vi inte vet vilka förutsättningar som kommer att råda i morgon. Att vi har en så kompetent och mångsidig poliskår är en trygghet när det krisar. Att vår kår dessutom står stadigt i sin förmåga att hantera komplexa situationer och svåra kriser fyller mig med en enorm stolthet.

Lena Nitz
Ordförande Polisförbundet

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst